ตั้งครรภ์
   Print

   ca1pros-cons

   C question banner2

   immunity-impact

   เพราะรากฐานสุขภาพที่ดีของลูกในระยะยาว คุณแม่สามารถกำหนดและสร้างให้ลูกได้ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต จากข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านพันธุกรรมหรือการได้รับยีนจากพ่อแม่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกได้ เช่น พ่อหรือแม่ที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจส่งต่อโรคภูมิแพ้มายังลูกได้ 20-40% ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การผ่าคลอดอาจส่งผลต่อภูมิต้านทานได้ถึง 30% หรือการได้รับยาปฏิชีวนะก็ล้วนมีผลต่อภูมิต้านทาน

   Print

   synbiotic-csection

   เพราะลูกน้อยผ่าคลอดจะไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งต้นผ่านช่องคลอดของคุณแม่ เหมือนเด็กที่คลอดธรรมชาติ ส่งผลทำให้ลูกมีภูมิต้านทานที่พัฒนา ได้ล่าช้ากว่า และต้องใช้เวลาในการพัฒนานาน เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานเทียบเท่าเด็กที่คลอดธรรมชาติได้ แต่แม้การคลอดของลูกจะแตกต่าง คุณแม่ก็ สามารถช่วยเร่งคืนภูมิต้านทานเพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีให้ลูกได้ ด้วยการมอบโภชนาการจากนมแม่ให้ลูกเร็วที่สุด