นมกล่อง hi q uht สูตร 3 สูตร 4
นมกล่อง hi q uht สูตร 3 สูตร 4
ดูโปรโมชั่นเดือนนี้
Hi-Q-UHT-main-page-01-edit-2-draft41.png

เด็กวัยประมาณ 1- 4 ขวบ เป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการหลายด้านและก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความคิด การสื่อสาร กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และการเจริญเติบโตต่อเนื่อง เด็กช่วงวัยนี้ควรได้รับการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นและสารอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมและการเริ่มต้นอนาคตที่ดี

Hi-Q-UHT-main-page-03-final.png

เด็กแต่ละช่วงวัยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน โดยความต้องการด้านสารอาหารและพลังงาน ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตและขนาดร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัย หากเด็กได้รับโภชนาการหรือสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง ภูมิต้านทาน กล้ามเนื้อ และอาจทำให้พัฒนาการและการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย ในทางกลับกันหากเด็กได้รับมากเกินไปจะส่งผลต่อโรคอ้วนและสุขภาพต่างๆ ได้เช่นกัน

Hi-Q-UHT-main-page-04-draft2.png
เปรียบเทียบสารอาหาร นมกล่อง hi-q uht สูตร 3 สูตร 4
สารอาหาร นมกล่อง hi-q uht สูตร 3 start
สารอาหาร นมกล่อง hi-q uht สูตร 4 explorer

นมเสริมสารอาหารสำหรับเด็ก อายุ 1 – 4 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน ช่วงวัยนี้ควรได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต รวมถึงการเลือกดื่มนมยูเอชทีให้เหมาะสมตามอายุเด็ก

นมไฮคิว ยูเอชที สตาร์ท สูตร 3 นมยูเอชทีกล่องแรกสำหรับเด็กวัยหัดดื่ม หลังจากนมผง  นมไฮคิวสตาร์ท มีสารอาหารสำคัญสำหรับเด็ก อายุ  1 ขวบขึ้นไป มีดีเอชเอ ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมอง มีวิตามินบี 12 และโอเมก้า 3,6,9 ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง มี GOS/lcFOS ใยอาหารช่วยระบบขับถ่าย และวิตามินดี เสริมสร้างกระดูกที่แข็งแรง

นมไฮคิว ยูเอชที เอกซ์พลอเรอร์ สูตร 4 นมกล่องแรก สำหรับเด็กวัยเข้าเรียน หรือ เด็กวัยเรียน มีสารอาหารสำคัญสำหรับเด็ก อายุ 2 ปีขึ้นไป มีดีเอชเอ ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมอง มีวิตามินบี 12 และโอเมก้า 3,6,9 ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง มี GOS/lcFOS ใยอาหารสำคัญ และ มีวิตามินซี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย มีวิตามินเอ บำรุงสายตา

นมที่คัดสรร นมเสริมสารอาหาร นมไฮคิวยูเอชที นมไฮคิวสตาร์ท นมไฮคิวเอกซ์พลอเรอร์ นมบำรุงสมอง นมสำหรับเด็กวัยเรียน นมสำหรับเด็กวัยหัดดื่ม นมยูเอชทีกล่องแรก นมเสริมภูมิต้านทาน นมดื่มแล้วฉลาด นมดีเอชเอสูง ใยอาหารช่วยขับถ่าย บำรุงสายตา นมวัวแท้ ส่วนผสมของนมวัว นมโคแท้ แคลเซียมสูง ดื่มแล้วสูง นมไทยเดนมาร์ค นมหนองโพ นมจิตรลดา นมโฟร์โมสต์ ดื่มแล้วสูง แคลเซียมสูง นมบำรุงสายตา นมกล่องเด็กเล็ก นมบำรุงสมองเด็ก นมบำรุงสายตาเด็ก นมช่วยขับถ่าย นมช่วยระบบขับถ่าย