นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์กับทารกในหลายด้าน การเตรียมตัวช่วงก่อนและระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียม การใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

ประกาศความยินยอม

 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") จึงขอความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ในกรณีที่ต้องขอความยินยอมเป็นการเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ายินยอมรับการติดต่อจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า เพื่อรับข้อมูลสุขภาพ กิจกรรมการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า และ/หรือ รวมทั้ง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้เยาว์ของข้าพเจ้า กรณีที่ต้องให้ข้อมูลของผู้เยาว์ ข้าพเจ้าขอรับรองกระทำการแทนผู้เยาว์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึง ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากเอกสารยืนยันตัวตน โดยข้าพเจ้าในฐานะของผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์รับรองและรับประกันว่าข้าพเจ้ามีอำนาจปกครองตามกฎหมายในการกระทำการแทนผู้เยาว์

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                                                                                                                                                    (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พศ. 2564)

carelinepic_resized2

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง

x