นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์กับทารกในหลายด้าน การเตรียมตัวช่วงก่อนและระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียม การใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

โภชนาการเพื่อเด็กผ่าคลอด เด็กควรทานอะไรดี ไฮ-แฟมิลี่คลับ

เพราะลูกน้อยผ่าคลอดจะไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งต้นผ่านช่องคลอดของคุณแม่ เหมือนเด็กที่คลอดธรรมชาติ ส่งผลทำให้ลูกมีภูมิต้านทานที่พัฒนา ได้ล่าช้ากว่า และต้องใช้เวลาในการพัฒนานาน เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานเทียบเท่าเด็กที่คลอดธรรมชาติได้ แต่แม้การคลอดของลูกจะแตกต่าง คุณแม่ก็ สามารถช่วยเร่งคืนภูมิต้านทานเพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีให้ลูกได้ ด้วยการมอบโภชนาการจากนมแม่ให้ลูกเร็วที่สุด

เด็กผ่าคลอดควรได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติกปริมาณมาก เพื่อเร่งคืนภูมิต้านทานตั้งตั้น น้ำนมแม่มีบทบาทในการ เสริมภูมิต้านทานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเด็กผ่าคลอด และยังมีองค์ประกอบเสริมสร้างภูมิต้านทานหลายชนิด

วิธีการคลอดที่ต่างจะส่งผลต่อภูมิต้านทานลูก เนื่องจากลูกน้อยที่คลอดธรรมชาติจะได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติกผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ ซึ่งจุลินทรีย์นี้จะเป็นรากฐานของการพัฒนาภูมิต้านทานตั้งต้นที่ดีให้ลูกได้ แต่ลูกที่ผ่าตัดคลอดจะไม่ได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติกนี้ทางช่องคลอด ส่งผลให้ ภูมิต้านทานพัฒนาได้ช้ากว่า ลูกน้อยที่ผ่าคลอดจึงต้องการจุลินทรีย์โพรไบโอติกในปริมาณมาก เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานตั้งต้น ดังนั้นคุณแม่ จึงควรต้องช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ลูกผ่าคลอดใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเด็กที่คลอดธรรมชาติ ด้วยการมอบโภชนาการที่ดีที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติก ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต นั่นคือการให้ลูกทานนมแม่ เพราะในนมแม่ทำงานแบบ ซินไบโอติก คือมี 2 องค์ประกอบสำคัญทั้ง จุลินทรีย์โพรไบโอติก และใยอาหารพรีไบโอติก ที่ทำงานร่วมกันจนสามารถเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์โพรไบโอติกในร่างกายลูกน้อย

เพราะ 70-80% ของระบบภูมิต้านทานอยู่ในลำไส้ มีการศึกษาพบว่าเมื่อจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพิ่มจำนวนได้ดี จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา ระบบภูมิต้านทานในลำไส้ ช่วยลดจุลินทรีย์ก่อโรค ลดการติดเชื้อ ทำให้ลูกไม่เจ็บป่วยบ่อย ป้องกันท้องผูกท้องเสีย และยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของ โรคภูมิแพ้ให้ลูกน้อยผ่าคลอดมีภูมิต้านทานที่ดีได้ไม่ต่างจากเด็กที่คลอดธรรมชาติ

คุณแม่จึงควรให้ลูกน้อยทานนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นให้อาหารเสริม ตามวัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม ควบคู่กับการให้นมแม่ต่อเนื่องจนถึงอายุ 2 ปีหรือมากกว่า ร่วมกับ การเลี้ยงดูที่ใส่ใจในสุขภาพ พัฒนาการและความปลอดภัยของลูกอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถเร่งคืน ภูมิต้านทานให้ลูกน้อยผ่าคลอดได้เทียบเท่ากับเด็กที่คลอดธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในอนาคต

แต่หากคุณแม่ไม่สามารถให้นมลูกน้อยได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการเลือก โภชนาการที่ช่วยพัฒนาภูมิต้านทานให้ลูกได้ใกล้เคียงนมแม่ เพื่อการเร่งคืนภูมิต้านทานลูกให้แข็งแกร่ง พร้อมสู่การเรียนรู้ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต

คำนวณอายุครรภ์

กรุณาระบุวันครบกำหนดคลอด

กรุณาระบุไม่เกิน 40 สัปดาห์
ไม่ทราบวันครบกำหนดคลอด

คำนวณวันครบกำหนดคลอด

กรุณาระบุวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย

กรุณาระบุไม่เกิน 40 สัปดาห์

รอบประจำเดือนของคุณอยู่ในช่วงกี่วัน

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น

วันครบกำหนดคลอดคือ

Due Date Result Label

8 april 2018

Week Result Label

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น

อายุครรภ์ของคุณแม่คือ

สมัครสมาชิก

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น
img
ข้อมูลจำเป็น ชื่อไม่ถูกต้อง
ข้อมูลจำเป็น มากถึง 9 หลักและเริ่มต้นด้วย 6, 8 หรือ 9
ข้อมูลจำเป็น อีเมลไม่ถูกต้อง

ระบบของเรารองรับบัญชีอีเมลเฉพาะจากโดเมนของ gmail, yahoo, hotmail, live, msn, icloud, qq, 163 และ outlook เท่านั้น​

ข้อมูลจำเป็น ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลจำเป็น ชื่อไม่ถูกต้อง
This field is mandatory
กรุณากรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดลูก​ ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

* ข้อมูลจำเป็น

หากต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือยกเลิก กรุณาติดต่อ 0 2740 3333

* ข้อมูลจำเป็น

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับข้อมูลจากไฮแฟมิลี่คลับผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรืออีเมล หรือ SMS หรือโทรศัพท์ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการลูกค้า

We're sorry. There were technical problems with the form. Please contact our customer service.

ข้อมูลจำเป็น เลขที่บ้านมีรูปแบบไม่ถูกต้อง
ข้อมูลจำเป็น ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ข้อมูลจำเป็น ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
* The state information is mandatory
* ข้อมูลจำเป็น
* ข้อมูลจำเป็น
ข้อมูลจำเป็น

We're sorry. There were technical problems with the form. Please contact our customer service.

carelinepic_resized2

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง

x