รับสินค้าทดลองฟรี

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก รับ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ 1 พลัส ขนาด 120 กรัม

สินค้าสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น

หากเป็นสมาชิกแล้ว กดเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการ

 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณแม่ กรุณากรอกชื่อและนามสกุลจริงเท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและจัดส่งของขวัญ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ

emailconfirmation.error

รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักขระอย่างน้อย 8 ตัว โดยมีตัวเลขและอักขระพิเศษรวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น hifamily#1

The passwords do not coincide
The passwords do not coincide
วันที่ผิด กรุณาใส่วันที่ที่ถูกต้อง
วันที่ผิด กรุณาใส่วันที่ที่ถูกต้อง
You have already requested for the sample. Thank you!!

สนใจเลือกรับข้อมูล คำแนะนำที่มีประโยชน์ และสิทธิพิเศษผ่านช่องทางใด

*

หากต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือยกเลิก กรุณาติดต่อ 0 2740 3333

เงื่อนไข : สมาชิก 1 ท่านมีสิทธิรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างได้เพียง 1 ครั้งต่อช่วงวัยตลอดอายุการเป็นสมาชิก บริษัทขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า