Hi-Q-C-section -Landing-page-banner.jpg
Hi-Q-C-section -Landing-page-banner.jpg
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-2-01-draft3.png

ถึงแม้ว่าเด็กผ่าคลอดจะไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งต้นเหมือนกับเด็กที่คลอดแบบธรรมชาติ แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเร่งคืนภูมิต้านทานให้ลูกผ่าคลอดได้ใน 3 วัน ด้วยการเลือกโภชนาการที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกปริมาณสูง อย่างนมแม่ที่มีโพรไบโอติกสูง ในซินไบโอติก มีงานวิจัยที่พิสูจน์ประสิทธิภาพในเด็กผ่าคลอดโดยเฉพาะ ช่วยเร่งคืนภูมิต้านทานใน 3 วัน เพื่อให้ลูกผ่าคลอดพร้อมยิ่งกว่า

Hi-Q-C-section -Landing-page-part-3-01-edit-draft4.png
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-4-01-draft3.png
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-4-02-draft3.jpg
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-3-03-draft3.jpg

เพราะเซลล์ภูมิต้านทาน 70-80% อยู่ในลำไส้ จึงควรเร่งคืนภูมิต้านทานให้เด็กผ่าคลอดด้วยโภชนาการ ที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกปริมาณสูง ซึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้ที่สมดุล จะช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแรง สมองก็พร้อมเรียนรู้

Hi-Q-C-section -Landing-page-part-5-01-draft3.png
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-5-02-draft3.jpg

นมแม่มีซินไบโอติก (Synbiotic) ที่มีโพรไบโอติก (Probiotics) หรือ จุลินทรีย์สุขภาพปริมาณสูง เช่น สายพันธุ์ บีฟีโดแบคทีเรียม เบรเว (B.breve) ที่พบได้มากในนมแม่ ดังนั้นควรให้ลูกได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานของเด็กที่ผ่าคลอด

หากนมแม่ไม่มาหรือไม่พอ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อโภชนาการสำหรับเด็กผ่าคลอดที่เหมาะสม

Hi-Q-C-section -Landing-page-part-5-03-draft3.png
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-5-video-draft3.png
Hi-Q-C-section -Landing-page-part-6-01-draft3.png