เด็กเล็ก

   ไวรัสโคโรนา (โควิด-19): กับคำถามที่พบบ่อย

   pregnant-woman-faq-banner

   ฉันกำลังตั้งครรภ์

   สตรีมีครรภ์สามารถส่งผ่านไวรัสโคโรนาไปสู่เด็กที่ยังไม่เกิดได้หรือไม่?

   ในเวลานี้ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการที่จะตัดสินว่าเชื้อไวรัสนี้จะถูกส่งผ่านจากแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทารก ซึ่งเรื่องนี้กำลังมีการศึกษาติดตามกันอยู่ในขณะนี้ กลุ่มสตรีมีครรภ์ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการสัมผัสเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และควรได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ หากมีอาการผิดปกติ เช่น อาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก

   โปรดปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ของคุณในกรณีที่มีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ

   breastfeeding-faq-banner

   ฉันกำลังให้นมบุตร

   จะปลอดภัยหรือไม่ในการที่แม่จะให้นมบุตรหากเธอติดเชื้อไวรัสโคโรนา?

   คุณแม่ทุกคนที่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ควรขอรับการักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ  และปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด  เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความเป็นไปได้ นมแม่ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ คุณแม่สามารถให้นมบุตรต่อไปได้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมดภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ สำหรับมารดาที่แสดงอาการและแข็งแรงดีเพียงพอที่จะให้นมบุตร แม่จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ใกล้กับลูก (รวมถึงในระหว่างการให้นม) ล้างมือก่อนและหลังจากการสัมผัสกับเด็ก และทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่ปนเปื้อน ดังที่ควรจะทำในทุกกรณีเมื่อบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยืนยันหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มเด็ก

   หากมารดามีอาการป่วยมาก ควรแนะนำให้มารดาปั๊มน้ำนมออกมาให้บุตรกินโดยใช้ถ้วยและ/หรือช้อนที่สะอาด ซึ่งทั้งหมดต้องกระทำโดยปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

   หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

   mother-kisses-toddler-faq-banner

   ลูกของฉันมีอายุระหว่าง 0 ถึง 6 เดือน

   ฉันควรทำอย่างไรถ้าลูกมีอาการของโควิด-19?

   ขอรับการดูแลรักษาทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้

   โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทารกหรือไม่?

   นี่คือไวรัสชนิดใหม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไวรัสนี้จะส่งผลอย่างไรต่อทารกหรือสตรีมีครรภ์ สิ่งที่องค์การอนามัยโลกทราบคือมีความเป็นไปได้ที่บุคคลทุกวัยจะสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่จนถึงบัดนี้ มีการรายงานกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเป็นจำนวนค่อนข้างเล็กน้อยและไม่มีกรณีการติดเชื้อนี้ในทารกเลย ไวรัสโคโรนาเป็นอันตรายถึงชีวิตในบางกรณีแต่มีจำนวนน้อย ซึ่งจนถึงปัจจุบันคือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเป็นส่วนใหญ่ 

    หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

   เด็กแรกเกิดสามารถใส่หน้ากากเพื่อออกไปข้างนอกได้หรือไม่?

   เนื่องจากหน้ากากมีการผนึกแน่นในการกรองอากาศเข้าในระดับหนึ่ง หน้ากากเหล่านี้อาจทำให้ลูกน้อยของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี รู้สึกอึดอัด ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสี่ยง คุณสามารถปฏิบัติคำแนะนำต่าง ๆ จากองค์การอนามัยโลกเพื่อช่วยปกป้องตัวคุณและลูกน้อยจากโควิด-19 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง คุณควรจำกัดไม่ให้ลูกของคุณมีการสัมผัสติดต่อกับฝูงชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

   หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

   ลูกของฉันมีอายุระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน

   ฉันควรทำอย่างไรถ้าลูกมีอาการของโควิด-19?

   ขอรับคำแนะนำทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

   โควิด-19 ส่งผลต่อทารกหรือไม่?

   นี่คือไวรัสชนิดใหม่และเรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ไวรัสนี้จะส่งผลต่อทารกหรือสตรีมีครรภ์อย่างไร มีความเป็นไปได้ที่บุคคลทุกวัยจะสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่จนถึงขณะนี้ มีรายงานกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเป็นจำนวนค่อนข้างเล็กน้อยและไม่มีกรณีการติดเชื้อนี้ในทารก และมีจำนวนน้อยในบางกรณีที่ไวรัสโคโรนาเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งจนถึงปัจจุบันคือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเป็นส่วนใหญ่  หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

   การให้นมจากขวดและสูตรสำหรับทารก

   ภาชนะเครื่องใช้สำหรับนมผงควรได้รับการฆ่าเชื้อโรคอย่างไร?

   ขวดนม จุกดูดนม ช้อนตวง และถ้วยชามที่เด็กแรกเกิดใช้ต้องได้รับการฆ่าเชื้อโรค โปรดทำความสะอาดภาชนะเหล่านี้ด้วยน้ำสะอาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น ควรต้มภาชนะและอุปกรณ์การให้นมที่สามารถต้านทานอุณหภูมิสูงได้ในน้ำเดือดเป็นเวลานานกว่า 30 นาที อุปกรณ์ที่ไม่สามารถต้านทานอุณหภูมิสูงสามารถฆ่าเชื้อได้โดยการเช็ดพื้นผิวด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ ตามด้วยการล้างด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดและน้ำ

   หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

   จะทำอย่างไรหากลูกของฉันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา?

   เด็กอาจตอบสนองต่อความเครียดในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น การเป็นคนขี้หงุดหงิดวิตกกังวล กระวนกระวาย เก็บตัว โกรธหรือก่อกวน ให้คุณตอบสนองต่อปฏิกิริยาของลูกน้อยในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้กำลังใจ รับฟังความกังวลของลูก

   และมอบความรักความเอาใจใส่ให้มากขึ้นเป็นพิเศษ

   หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิตของลูกน้อย คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม:

   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

   7 วิธีในการปกป้องลูกน้อยจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

   7 วิธีในการปกป้องลูกน้อยจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

   อ่านเพิ่มเติม