นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์กับทารกในหลายด้าน การเตรียมตัวช่วงก่อนและระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียม การใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

ฉันกำลังตั้งครรภ์

สตรีมีครรภ์สามารถส่งผ่านไวรัสโคโรนาไปสู่เด็กที่ยังไม่เกิดได้หรือไม่?

ในเวลานี้ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการที่จะตัดสินว่าเชื้อไวรัสนี้จะถูกส่งผ่านจากแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทารก ซึ่งเรื่องนี้กำลังมีการศึกษาติดตามกันอยู่ในขณะนี้ กลุ่มสตรีมีครรภ์ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการสัมผัสเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และควรได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ หากมีอาการผิดปกติ เช่น อาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก

โปรดปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ของคุณในกรณีที่มีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ

ฉันกำลังให้นมบุตร

จะปลอดภัยหรือไม่ในการที่แม่จะให้นมบุตรหากเธอติดเชื้อไวรัสโคโรนา?

คุณแม่ทุกคนที่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ควรขอรับการักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ  และปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด  เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความเป็นไปได้ นมแม่ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ คุณแม่สามารถให้นมบุตรต่อไปได้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมดภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ สำหรับมารดาที่แสดงอาการและแข็งแรงดีเพียงพอที่จะให้นมบุตร แม่จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ใกล้กับลูก (รวมถึงในระหว่างการให้นม) ล้างมือก่อนและหลังจากการสัมผัสกับเด็ก และทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่ปนเปื้อน ดังที่ควรจะทำในทุกกรณีเมื่อบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยืนยันหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มเด็ก

หากมารดามีอาการป่วยมาก ควรแนะนำให้มารดาปั๊มน้ำนมออกมาให้บุตรกินโดยใช้ถ้วยและ/หรือช้อนที่สะอาด ซึ่งทั้งหมดต้องกระทำโดยปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

ลูกของฉันมีอายุระหว่าง 0 ถึง 6 เดือน

ฉันควรทำอย่างไรถ้าลูกมีอาการของโควิด-19?

ขอรับการดูแลรักษาทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทารกหรือไม่?

นี่คือไวรัสชนิดใหม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไวรัสนี้จะส่งผลอย่างไรต่อทารกหรือสตรีมีครรภ์ สิ่งที่องค์การอนามัยโลกทราบคือมีความเป็นไปได้ที่บุคคลทุกวัยจะสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่จนถึงบัดนี้ มีการรายงานกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเป็นจำนวนค่อนข้างเล็กน้อยและไม่มีกรณีการติดเชื้อนี้ในทารกเลย ไวรัสโคโรนาเป็นอันตรายถึงชีวิตในบางกรณีแต่มีจำนวนน้อย ซึ่งจนถึงปัจจุบันคือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเป็นส่วนใหญ่ 

 หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

เด็กแรกเกิดสามารถใส่หน้ากากเพื่อออกไปข้างนอกได้หรือไม่?

เนื่องจากหน้ากากมีการผนึกแน่นในการกรองอากาศเข้าในระดับหนึ่ง หน้ากากเหล่านี้อาจทำให้ลูกน้อยของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี รู้สึกอึดอัด ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสี่ยง คุณสามารถปฏิบัติคำแนะนำต่าง ๆ จากองค์การอนามัยโลกเพื่อช่วยปกป้องตัวคุณและลูกน้อยจากโควิด-19 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง คุณควรจำกัดไม่ให้ลูกของคุณมีการสัมผัสติดต่อกับฝูงชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

ลูกของฉันมีอายุระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน

ฉันควรทำอย่างไรถ้าลูกมีอาการของโควิด-19?

ขอรับคำแนะนำทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โควิด-19 ส่งผลต่อทารกหรือไม่?

นี่คือไวรัสชนิดใหม่และเรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ไวรัสนี้จะส่งผลต่อทารกหรือสตรีมีครรภ์อย่างไร มีความเป็นไปได้ที่บุคคลทุกวัยจะสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่จนถึงขณะนี้ มีรายงานกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเป็นจำนวนค่อนข้างเล็กน้อยและไม่มีกรณีการติดเชื้อนี้ในทารก และมีจำนวนน้อยในบางกรณีที่ไวรัสโคโรนาเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งจนถึงปัจจุบันคือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเป็นส่วนใหญ่  หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

การให้นมจากขวดและสูตรสำหรับทารก

ภาชนะเครื่องใช้สำหรับนมผงควรได้รับการฆ่าเชื้อโรคอย่างไร?

ขวดนม จุกดูดนม ช้อนตวง และถ้วยชามที่เด็กแรกเกิดใช้ต้องได้รับการฆ่าเชื้อโรค โปรดทำความสะอาดภาชนะเหล่านี้ด้วยน้ำสะอาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น ควรต้มภาชนะและอุปกรณ์การให้นมที่สามารถต้านทานอุณหภูมิสูงได้ในน้ำเดือดเป็นเวลานานกว่า 30 นาที อุปกรณ์ที่ไม่สามารถต้านทานอุณหภูมิสูงสามารถฆ่าเชื้อได้โดยการเช็ดพื้นผิวด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ ตามด้วยการล้างด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดและน้ำ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อแพทย์ประจำตัวคุณ

จะทำอย่างไรหากลูกของฉันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา?

เด็กอาจตอบสนองต่อความเครียดในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น การเป็นคนขี้หงุดหงิดวิตกกังวล กระวนกระวาย เก็บตัว โกรธหรือก่อกวน ให้คุณตอบสนองต่อปฏิกิริยาของลูกน้อยในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้กำลังใจ รับฟังความกังวลของลูก

และมอบความรักความเอาใจใส่ให้มากขึ้นเป็นพิเศษ

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิตของลูกน้อย คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม:

image

7 วิธีในการปกป้องลูกน้อยจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

7 วิธีในการปกป้องลูกน้อยล้างมือเป็นประจำ ไวรัสโคโรนาแพร่กระจายโดยการสัมผัสของมนุษย์ การล้างมือให้สะอาดคือวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันเชื้อไวรัสนี้

carelinepic_resized2

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง

x