นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์กับทารกในหลายด้าน การเตรียมตัวช่วงก่อนและระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียม การใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

7 วิธีในการปกป้องลูกน้อย

aptaclub-icon-washing-hands

1. ล้างมือเป็นประจำ

ไวรัสโคโรนาแพร่กระจายโดยการสัมผัสของมนุษย์ การล้างมือให้สะอาดคือวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันเชื้อไวรัสนี้ ดังนั้นให้คุณล้างมือก่อนที่จะไปสัมผัสกับลูกน้อย รวมทั้งขอให้บุคคลใดก็ตามที่กำลังจะสัมผัสตัวลูกน้อยของคุณ ล้างมือก่อนด้วยเช่นกัน

น่าเสียดายที่ทารกยังไม่สามารถล้างมือของตนเองได้ หรือทำได้แต่ก็อาจยังไม่ดีพอ จึงควรล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ ในระหว่างช่วงเวลาการเล่นหรือช่วงเวลาก่อนอาหาร โดยล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่กับน้ำ หรือใช้สารล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

เพราะเหตุใด ? เพราะการล้างมือเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจอยู่บนมือคุณและหยุดยั้งไม่ให้ไวรัสเหล่านั้นทำให้คุณและลูกน้อยติดเชื้อได้ทันที

- คำแนะนำในการล้างมือขององค์การอนามัยโลก: https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

aptaclub-icon-washing-hands

2.  จำกัดการพบปะ 

ลูกน้อยของเรามีความน่ารักน่าเอ็นดูและมักจะดึงดูดความสนใจของผู้คน ดังนั้น ในฐานะผู้ปกครอง ความรับผิดชอบของคุณคือการลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกน้อยของคุณกับบุคคลอื่น โดยพื้นฐานแล้ว การห้ามไม่ให้บุคคลอื่นมาอุ้มและกอดลูกน้อยอาจดูเป็นเรื่องยากในช่วงแรก ๆ แต่การทำเช่นนี้จะช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาได้

ทั้งนี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างตัวคุณกับบุคคลใดก็ตามที่มีอาการป่วยและกำลังไอหรือจาม

เพราะเหตุใด ? เพราะในขณะที่มีการไอหรือจาม บุคคลเหล่านี้จะพ่นละอองเล็ก ๆ  จากจมูกหรือปากซึ่งอาจมีไวรัสปะปนอยู่ หากคุณหรือลูกน้อยอยู่ใกล้บริเวณนั้น คุณจะหายใจเอาละอองเหล่านั้นเข้าไป ซึ่งรวมถึงไวรัสโควิด-19 ด้วย

aptaclub-icon-washing-hands

3.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก

เรามักจะต้องสัมผัสกับพื้นผิวหลากชนิดมากมายในตลอดทั้งวัน เรายังชอบสัมผัสลูกน้อย และลูกน้อยก็ยังชอบสัมผัสใบหน้าของตนเองหลังจากนั้นด้วย ดังนั้น สำหรับทุกคนที่กำลังจะสัมผัสกับลูกของคุณ (ซึ่งรวมถึงตัวคุณเองด้วย) คุณต้องดูให้แน่ใจว่าคนเหล่านั้นได้ล้างมือจนสะอาดแล้ว

เพราะเหตุใด ? เพราะพื้นผิวต่างๆเหล่านี้สามารถปนเปื้อนด้วยไวรัสโคโรนา และเมื่อไวรัสได้มาอยู่ที่มือคุณแล้ว ไวรัสจะสามารถถูกส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายโดยผ่านทางปาก จมูก หรือดวงตาเมื่อเราสัมผัสใบหน้า

เราไม่สามารถหยุดการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ หรือความสงสัยใคร่รู้ของเจ้าตัวน้อยของเราได้ แต่เราสามารถหยุดเส้นทางผ่านของไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้โดยการไม่สัมผัสใบหน้าของเราหรือของลูกน้อย

aptaclub-cough-right

4. ฝึกปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีเกี่ยวกับการหายใจ

คุณต้องแน่ใจว่าตัวคุณและผู้คนที่แวดล้อมลูกน้อยของคุณปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในการหายใจ ซึ่งหมายถึงการปิดปากและจมูกด้วยการงอข้อศอกหรือใช้กระดาษทิชชูในขณะที่ไอหรือจาม จากนั้น ให้ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วโดยทันที

เพราะเหตุใด ? เพราะละอองที่เกิดจากการไอหรือจามเหล่านั้นจะแพร่กระจายไวรัส การปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในการหายใจจะทำให้คุณปกป้องลูกน้อยและผู้คนรอบข้างให้พ้นจากไวรัส เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19

aptaclub-cough-right

5. หากรู้สึกป่วย ให้ปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ

วิธีง่าย ๆ คืออยู่บ้านหากคุณรู้สึกไม่สบาย (ป่วย) แต่ถ้าคุณมีสัญญาณเริ่มต้นของอาการไข้ ไอ และหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นที่อยู่

เพราะเหตุใด ? หน่วยงานสาธารณสุขในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ ควรโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้ชี้แนะให้คุณไปยังสถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยปกป้องตัวคุณและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและเชื้ออื่น ๆ 

aptaclub-cough-right

6. เตรียมอาหารอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ใช้เขียงแยกสำหรับอาหารดิบ (สด) และอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ล้างมือให้สะอาดระหว่างการจัดการกับอาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ เพียงแค่ตรวจดูให้แน่ใจว่าเนื้อสัตว์ทั้งหมดได้รับการปรุงสุกอย่างทั่วถึงและได้รับการจัดการอย่างถูกต้องในระหว่างการเตรียมอาหาร

เพราะเหตุใด ? เพราะในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง เราปรุงอาหารให้ตัวเราเอง ครอบครัว และลูกน้อย และไวรัสโคโรนาสามารถแพร่กระจายได้โดยการกิน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่จัดเตรียมอาหารคือการใช้ขั้นตอนที่ปลอดภัยในขณะที่ทำอาหาร

aptaclub-cough-right

7. ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำ

สิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณคือการรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศของคุณ ซึ่งสามารถดูได้ผ่านทาง

- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

ขอคำแนะนำจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สำหรับคุณและทารกน้อยของคุณ และติดต่อมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพทันทีที่คุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือลูกน้อย

ข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตนเพื่อปกป้องตัวคุณเอง และลูกน้อยของคุณให้ห่างไกลจากไวรัส โควิด–19 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบุคลากรทางการแพทย์  

04-cover-Baby-draft4-1

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19): กับคำถามที่พบบ่อย

ฉันกำลังตั้งครรภ์สตรีมีครรภ์สามารถส่งผ่านไวรัสโคโรนาไปสู่เด็กที่ยังไม่เกิดได้หรือไม่?ในเวลานี้ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการที่จะตัดสินเชื้อไวรัส

carelinepic_resized2

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง

x