เด็กเล็ก
   hiq-hmo-header1
   hiq-hmo-header1

   นมแม่ คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยเพราะในทุกหยดของน้ำนมแม่นั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์
   และสารอาหารมากมาย ทั้งทางด้าน โภชนาการและการเสริมสร้างภูมิต้านทาน หนึ่งในสารอาหารเพื่อ
   ภูมิต้านทานนั้น คือ ซินไบโอติก ซึ่งประกอบด้วย พรีไบโอติก หรือ Human milk Oligosaccharide (HMO)
   และ โพรไบโอติก หรือ จุลินทรีย์สุขภาพ


   hiq-hmo02
   hiq-hmo03

   HMO หรือ โอลิโกแซกคาไรด์ในนมแม่เป็นองค์ประกอบที่มีปริมาณมากเป็นอันดับ 3
   ในนมแม่รองจากแลกโตสและไขมัน


   Hi Q HMO 04

   HMO ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติก หรือ อาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ ในเด็กเล็กที่ระบบภูมิต้านทานยังไม่สมบูรณ์หรือ
   ทำงานได้ไม่เต็มที่ นมแม่ที่มีซินไบโอติก ซึ่งประกอบด้วย พรีไบโอติก (HMO) และ จุลินทรีย์สุขภาพโพรไบโอติก
   จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเสริม ภูมิต้านทานในเด็กอย่างไรก็ดี HMO นั้นมีหลากหลายโครงสร้างซึ่งแต่ละโครงสร้าง
    มีความพิเศษเฉพาะตัว เมื่อมาทำงานร่วมกัน จึงสามารถส่งเสริม ภูมิต้านทานได้ดียิ่งขึ้นในหลายแง่มุม

   hiq-hmo16
   hiq-hmo05

   มีโครงสร้างมากมาย
   กว่า 200+ โครงสร้าง

   งานวิจัยในปัจจุบันสามารถ
   จำแนก HMO
   ได้แล้วกว่า 200 โครงสร้าง

   hiq-hmo06

   มีโครงสร้างทั้ง
   สายสั้น และ สายยาว

   มีลักษณะโครงสร้างที่หลากหลาย
   แบ่งเป็นโอลิโกแซกคาไรด์สายสั้น
   และ โอลิโกแซกคาไรด์สายยาว

   Hi Q HMO 07

   ทั้งสองโครงสร้างทำงานร่วมกัน
   ตามกลไกธรรมชาติ

   โอลิโกแซกคาไรด์สายสั้น และ
   โอลิโกแซกคาไรด์
   สายยาวทำงานร่วมกันในสัดส่วน 9:1

   Hi Q HMO 08

   hiq-hmo09

   รู้จักกับ 2’-FL HMO สารอาหารเพื่อร่างกายที่แข็งแรง

   2’-FL หรือ 2'- ฟูโคซิลแลคโตส เป็นโครงสร้างหนึ่งของ HMO (โอลิโกแซกคาไรด์ในนมแม่) ที่พบมากที่สุดในบรรดา 200 กว่าโครงสร้าง มีส่วนช่วยส่งเสริมระบบภูมิต้านทาน

   • เป็นพรีไบโอติก (อาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ) ช่วยให้จุลินทรีย์สุขภาพเติบโตได้ดี
   • ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
   • กระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทาน
   hiq-hmo10

   Image file: hiq-hmo11
   hiq-hmo12
   hiq-hmo13

   *pre-clinical data,
   a mixture of GOS/IcFOS and 2’-FL

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของซินไบโอติก

   ที่มา

   Lyons KE, et al. Nutrients. 2020, 12(4), 1039.
   Avechu-Muruzabal V, et al. Front. Pediatr. 2018;6:239.
   Oliveira DL, et al. Int J Dairy Technol. 2015;68:305-21.
   Thurl S, et al. Br J Nutr. 2010;104(9):1261-71.
   Stahl B, et al. Anal Biochem. 1994;223:218–26.
   Xiao L, et al. J Nutr. 2019;149(5):856-69.
   Azagra-Boronat I, et al. Cells. 2019;8(8):876. 

   ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

   บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง