นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์กับทารกในหลายด้าน การเตรียมตัวช่วงก่อนและระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียม การใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

การได้เห็นลูกรักเติบโตอย่างมีความสุข แข็งแรงทั้งกายและใจถือเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน จนบางครั้งก็ก่อให้เกิดความกังวล อายุเท่านี้แล้วยังหยิบจับเองไม่ถนัด? เดินได้ช้าไปไหม? กว่าจะเริ่มพูดคำแรกนานไปหรือเปล่า? สารพัดคำถามอยู่ในใจมากมายเต็มไปหมด วันนี้จึงขอชวนคุณพ่อคุณแม่มาเช็กสุขภาพ และตรวจสอบพัฒนาการของลูกให้แน่ใจไปพร้อมๆ กัน ลูกของเราโตตามวัยหรือเปล่านะ และถ้าล่าช้าผิดแปลกไป คุณพ่อคุณแม่อย่างเราๆ จะทำอย่างไรได้บ้าง?

growth-00_resized
topic-01_resized

 

พัฒนาการ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายมนุษย์ ที่ทำให้สามารถทำในสิ่งที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น มีทักษะใหม่ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคม แบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และพัฒนาการทางด้านสังคม

ในช่วงขวบปีแรกๆ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ปูรากฐานการเจริญเติบโตที่ดี กระตุ้นพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข

topic-02-resized

การที่จะรู้ว่าลูกโตตามวัยหรือเปล่า ต้องอาศัยการสังเกตหลายปัจจัยประกอบกัน เริ่มจากน้ำหนัก–ส่วนสูง ตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตทางร่างกายที่ควรจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

พัฒนาการเด็กยังหมายรวมถึงทักษะที่เด็กสามารถทำได้ในช่วงวัยนั้นๆ อ้างอิงจากคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาจากผลการศึกษาพัฒนาการเด็กไทยโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นเฝ้าสังเกตว่าในแต่ละช่วงวัย ลูกสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์ได้หรือยัง

growth-01_resized
topic-10-resized
icon-development
girlboyage-01
development-01_resized
topic-11-resized
icon-development
girlboyage-02-resized
development-02_resized
topic-10-resized
icon-development
girlboyage-03-resized
development-03_resized
topic-13
icon-development
girlboyage-04_resized
development-04_resized
growth-02_resized
topic-09-resized

มีคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยที่กังวลเมื่อพบว่า ลูกมีพัฒนาการที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางด้านร่างกาย อาการเจ็บป่วย รวมถึงการขาดสมดุลด้านโภชนาการ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยการพาทำกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ และดูแลเรื่องโภชนาการ ให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างเหมาะสมเป็นประจำ รวมถึงการเสริมด้วยนมเสริมสารอาหารเพื่อทดแทนในส่วนที่ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน : ศึกษาเกี่ยวกับนมเสริมสารอาหารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากพบว่าลูกมีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าควรปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจวัดประเมินโดยละเอียดและคอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าลูกรักจะเติบโตสดใสแข็งแรงตามวัย

topic-shopping-resized
carelinepic_resized2

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง

x