เด็กโต
   growth-header_resized.png
   growth-header_resized.png

    

    

   การได้เห็นลูกรักเติบโตอย่างมีความสุข แข็งแรงทั้งกายและใจถือเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน จนบางครั้งก็ก่อให้เกิดความกังวล อายุเท่านี้แล้วยังหยิบจับเองไม่ถนัด? เดินได้ช้าไปไหม? กว่าจะเริ่มพูดคำแรกนานไปหรือเปล่า? สารพัดคำถามอยู่ในใจมากมายเต็มไปหมด วันนี้จึงขอชวนคุณพ่อคุณแม่มาเช็กสุขภาพ และตรวจสอบพัฒนาการของลูกให้แน่ใจไปพร้อมๆ กัน ลูกของเราโตตามวัยหรือเปล่านะ และถ้าล่าช้าผิดแปลกไป คุณพ่อคุณแม่อย่างเราๆ จะทำอย่างไรได้บ้าง?

   growth-00_resized.png
   topic-01_resized.png

    

   พัฒนาการ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายมนุษย์ ที่ทำให้สามารถทำในสิ่งที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น มีทักษะใหม่ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคม แบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และพัฒนาการทางด้านสังคม

   ในช่วงขวบปีแรกๆ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ปูรากฐานการเจริญเติบโตที่ดี กระตุ้นพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข

   topic-02-resized.png

   การที่จะรู้ว่าลูกโตตามวัยหรือเปล่า ต้องอาศัยการสังเกตหลายปัจจัยประกอบกัน เริ่มจากน้ำหนัก–ส่วนสูง ตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตทางร่างกายที่ควรจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

   พัฒนาการเด็กยังหมายรวมถึงทักษะที่เด็กสามารถทำได้ในช่วงวัยนั้นๆ อ้างอิงจากคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาจากผลการศึกษาพัฒนาการเด็กไทยโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นเฝ้าสังเกตว่าในแต่ละช่วงวัย ลูกสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์ได้หรือยัง

   growth-01_resized.png
   topic-10-resized.png
   icon-development.png
   girlboyage-01.png
   development-01_resized.png
   topic-11-resized.png
   icon-development.png
   girlboyage-02-resized.png
   development-02_resized.png
   topic-12-resized.png
   icon-development.png
   girlboyage-03-resized.png
   development-03_resized.png
   topic-13.png
   icon-development.png
   girlboyage-04_resized.png
   development-04_resized.png
   growth-02_resized.png
   topic-09-resized.png

   มีคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยที่กังวลเมื่อพบว่า ลูกมีพัฒนาการที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางด้านร่างกาย อาการเจ็บป่วย รวมถึงการขาดสมดุลด้านโภชนาการ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

   คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยการพาทำกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ และดูแลเรื่องโภชนาการ ให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างเหมาะสมเป็นประจำ รวมถึงการเสริมด้วยนมเสริมสารอาหารเพื่อทดแทนในส่วนที่ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน : ศึกษาเกี่ยวกับนมเสริมสารอาหารเพิ่มเติม

   ทั้งนี้ หากพบว่าลูกมีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าควรปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจวัดประเมินโดยละเอียดและคอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าลูกรักจะเติบโตสดใสแข็งแรงตามวัย

   topic-shopping-resized.png
   growth-danonecareplus_resized.png

   ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

   บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง