เด็กโต
   m22_213_powder_or_uht.jpg
   m22_213_powder_or_uht.jpg

   นมกล่อง UHT ต่างจากนมผงอย่างไร

   ความแตกต่างระหว่างนมกล่อง UHT กับนมผง คือ ลักษณะเฉพาะเป็นน้ำ กับเป็นผง และอายุการเก็บรักษาที่ต่างกัน จากกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือการเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย เพราะเด็กยิ่งเล็ก ระบบการย่อยยิ่งไม่สมบูรณ์ นม UHT เหมาะกับเด็ก 1 ปีขึ้นไป เนื่องจาก อาหารหลักของเด็กวัยนี้ไม่ใช่นม แต่เป็นอาหารหลัก 3 มื้อ ที่ควรจะกินให้หลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ และทานนมเป็นอาหารเสริม

   นม UHT เป็นการนำนมมาผ่านกระบวนการ UHT ย่อมาจาก Ultra High Temperature หมายถึง การนำเอานมวัว มาฆ่าเชื้อ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และแบคทีเรียต่างๆ เป็นต้น ด้วยความร้อนสูง เพื่อไม่ให้มีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ที่จะทำให้นมเสียได้ง่าย ด้วยเหตุนี้นม UHT จึงสามารถเก็บใส่กล่องไว้ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

   คุณค่าทางโภชนการของนม UHT

   กระบวนการ UHT นั้น จะใช้ความร้อนสูงกว่า 133 องศาเซลเซียส  ซึ่งอาจทำให้ สารอาหารถูกทำลายไปบ้าง แต่เนื่องจากการทำให้ร้อนนั้นใช้เวลาสั้นมากเพียง 2 ถึง 5 วินาที ในอุณหภูมิที่  133 องศาเซลเซียส ทำให้สปอร์และแบคทีเรียก่อโรคในน้ำนมถูกทำลาย แม้คุณค่าทางสารอาหารอาจลดลง แต่สารอาหารยังคงอยู่มากกว่านมผง (ที่ไม่มีการเติมสารอาหาร)

   นมผง (milk powder) เป็นการนำนมวัวมาผ่านกรรมวิธีจนกลายเป็นผง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมดิบ ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อและระเหยน้ำออกด้วยกรรมวิธีการทำแห้ง (Dehydration) จากนั้นอาจมีการเติมสารอาหารอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้บริโภคหรือของเด็กแต่ละคน ซึ่งในระดับอุตสาหกรรมที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum drier) หรือระบบการทำแห้งแบบฉีดพ่นฝอย (Spray drier)

   กระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum drier) เมื่อผ่านน้ำนมเข้มข้นไปบนพื้นผิวร้อนของลูกกลิ้ง เพื่อระเหยเอาน้ำออกจนได้แผ่นนมแห้ง ซึ่งถูกขูดออกจากผิวลูกกลิ้งโดยใบมีด ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นเกล็ดต้องนำมาบดให้เป็นผงต่อไป และจากการผ่านความร้อนสูงนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในน้ำนม โดยเฉพาะการสูญเสียสภาพของโปรตีนทำให้ผงนมละลายในน้ำได้ไม่ดี

   กระบวนการทำแห้งแบบฉีดพ่นฝอย (spray drier) เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม นมเข้มข้นจะถูกพ่นเป็นฝอย (atomized) และสัมผัสกับลมร้อนในห้องทำแห้งอาจจะเป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั้ง ลมหรืออากาศจะถูกกรองก่อนทำให้ร้อนด้วยไอน้ำหรือน้ำมันหรือก๊าซ ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 150-300 องศาเซลเซียส ปล่อยลมร้อนไปสู่ห้องทำแห้งด้วยความเร็ว 50 เมตรต่อวินาที ลมร้อนอาจไหลในทิศทางเดียวกับทิศทางของน้ำนม (concurrent flow) หรือไหลสวนทิศทางกัน (countrecurrent flow) หรือมีทิศทางทำมุมซึ่งกัน (mixed flow) ก็ได้  แต่ระบบไหลในทิศทางเดียวกันจะได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมนมเนื่องจากคุณภาพของการละลายดีกว่า

   ข้อดีของระบบการทำแห้งแบบฉีดพ่นฝอย มีมากกว่าวิธีทำแห้งอื่นๆ ทำให้ได้นมผงมีคุณภาพดี ไม่เกิดออกซิเดชันได้ง่าย สูญเสียวิตามินน้อยกว่า และโปรตีนถูกทำให้สูญเสียสภาพน้อยกว่า

   Source:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-temperature_processing

    

    

   ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

   บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง