เด็กโต

   Raise Them Ready

   สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

   เราเชื่อว่า...เด็กที่จะเติบโตขึ้นประสบความสำเร็จ ในอนาคตได้นั้น

   จะมีแค่เพียงความสามารถไม่ได้ แต่เขาจำเป็นต้องมี ภูมิต้านทานอุปสรรค

   ที่จะสร้างให้เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ มีความกล้า

   รู้จักคิดพลิกแพลง และมีความสามารถในการปรับตัว

   เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เขาจะต้องเผชิญในอนาคต

   ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสอนกันได้ แต่จำเป็นต้องปลูกฝัง

   สร้างให้เกิดขึ้นในตัวลูก ผ่านการให้เขาได้ออกไปสัมผัสพบเจอ

   ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ช่วง 0-6 ปีแรกของชีวิตเพราะอนาคตเป็นของคนที่พร้อม

   คุณอยากให้ลูกโตเป็นแบบไหน

   เมื่อโลกอนาคตไม่เป็นเหมือนเดิม

   เพราะการเรียนรู้แบบเดิมๆ อาจไม่ตอบโจทย์โลกในอนาคตอีกต่อไป 
   พบกับมุมมองต่อการเติบโตของ ‘เด็กสมัยนี้’ ได้ที่นี่

   Synbiotic infographic6

   "เสริมลูกให้พร้อม...สร้างภูมิร่างกายให้แข็งแรง"

   เพราะพัฒนาการช่วงแรกของชีวิตลูกสำคัญ พ่อแม่จึงควรเตรียมพื้นฐานร่างกายที่เหนือกว่าให้แก่ลูก โดยผลวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า พรีไบโอติกและดีเอชเอในนมสูตรซินไบโอติกช่วยลดการติดเชื้อในเด็กอายุราว 1-3 ขวบ ตลอดปี* พร้อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ควบคู่ทั้งร่างกายและสมอง ให้ลูกพร้อมออกไปสั่งสมประสบการณ์สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคให้ติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะอนาคตเป็นของคนที่พร้อม