สิทธิพิเศษ และโปรโมชั่น

 hi-q-mom-bonus4

พิเศษ! เฉพาะลูกค้าเทสโก้ โลตัสเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 hi-q-mom-bonus4

ฟรี! ชุดเล่นน้ำเก่งและแกร่งพร้อมแว่นตา 1 ชุด มูลค่า 250 บาท

เมื่อซื้อนมผงไฮคิว* 1 พลัส, 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก ขนาด 3,000 กรัม ครบ 1 กล่อง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 hi-q-mom-bonus4

ฟรี! ตัวต่อแม่เหล็กเพื่อการเรียนรู้ 1 ชุด มูลค่า 550 บาท

เมื่อซื้อนมยูเอชทีไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก ขนาดใดรสใดก็ได้ ครบตามเงื่อนไข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 hi-q-mom-bonus4

ฟรี! โต๊ะเล่นน้ำพร้อมชุดตักทราย หรือสไลเดอร์ 1 ชุด

เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส,3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก, หรือ พรีไบโอโพรเทก รสใดขนาดใดก็ได้ ครบตามเงื่อนไข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม