Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมเด็ก

พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมเด็กวัย 3 ปีขึ้นไป

พัฒนาการของลูกวัย 3 ปี มีอะไรบ้าง?

  • ลูกจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ช่างสงสัยและชอบเคลื่อนไหว วิ่งเล่น อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ ลูกจะเริ่มสำรวจสิ่งต่างๆ
  • เริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เริ่มค้นหาและอยากรู้เกี่ยวกับคนและสิ่งของต่างๆ เริ่มมีคำถามและหาเหตุผล คำตอบหรือทางแก้ปัญหา ช่วงวัยนี้ คุณจะได้ยินคำถามว่า "ทำไม" บ่อยมากขึ้น ดังนั้นควรให้ความสนใจ ใส่ใจ และให้คำชมเชยต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมของลูก ก็จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านนี้เพิ่มขึ้น
  • เด็กวัยนี้ยังชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของคน เพราะฉะนั้นคุณแม่และสมาชิกอื่นๆ ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกปฎิบัติตาม
  • เขาจะสนใจและสนุกกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ และการมีส่วนร่วม
  • การใช้ภาษาเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น และดีพอในการพูดคุยให้เข้าใจได้ สามารถพูดและเสนอความคิดต่างๆ ของตัวเองได้แล้ว และเริ่มเรียนรู้การทำความรู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกสนุกในความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ได้มา

เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องการสำรวจ ทดสอบ และหาประสบการณ์จากสิ่งต่างๆ ดังนั้น หากคุณแม่ช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ ใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกทำ จะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตและทักษะต่างๆของลูกได้

แนะนำเพิ่มเติม

คุณแม่อาจหาเวลาว่างสัปดาห์ละ 1 วันเพื่อทำกิจกรรมกับลูก เช่น การเล่นในสนามนอกบ้าน การทำงานฝืมือง่ายๆ เพื่อให้คุณและลูกมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Average (0 Votes)

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง