Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Synbiotic

Web Content Display Web Content Display

ช่วงแรกของชีวิตคือพื้นฐานของอนาคตโอกาสสำคัญที่ไม่ควรละเลย

1,000 วันแรกของชีวิต คือช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงอายุ 2 ขวบปีแรก ในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทองที่ จะให้โภชนาการช่วงแรกของชีวิต (Early Life Nutrition) ที่เหมาะสมเพื่อผลต่อคุณภาพชีวิตในวันข้างหน้า

 

เตรียมพื้นฐานที่ดีกว่าให้ลูกน้อยวันนี้...
เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสะดุด

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Web Content Display Web Content Display

Expert Live Forum - 1000 วันแรก สร้าง "1,000 วันแรก" ของลูกอย่างไร? ให้มีสุขภาพและศักยภาพสูงสุด

Web Content Display Web Content Display

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต โดยเฉพาะใน 1,000 วันแรก ที่ช่วยให้ลูกน้อยเป็นต่อตั้งแต่ก้าวแรก
โภชนาการช่วงแรกของชีวิต โดยเฉพาะใน 1,000 วันแรก ที่ช่วยให้ลูกน้อยเป็นต่อตั้งแต่ก้าวแรก

Web Content Display Web Content Display

ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆ