สถาบันนิวทรีเซีย
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางโภชนาการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มั่นใจว่า
เด็กๆ จะมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น

Web Content Display Web Content Display

บทความที่น่าสนใจ

Asset Asset

ซินไบโอติก (Synbiotic) และ ดีเอชเอ (DHA) มีประโยชน์อย่างไร

วันนี้เรามีคำตอบที่รับรองว่ามีประโยชน์ต่อการช่วยให้คุณแม่เลือกโภชนาการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพในอนาคตของลูกน้อยค่ะ คลิกดูรายละเอียด Read More


โภชนาการช่วงแรกของชีวิต โดยเฉพาะใน 1,000 วันแรก ที่ช่วยให้ลูกน้อยเป็นต่อตั้งแต่ก้าวแรก

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต หรือ Early Life Nutrition เป็นเรื่องสำคัญกว่าที่คุณคิด เพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งคุณแม่ และลูกน้อยไม่เฉพาะแค่ในวันนี้ แต่หมายถึงคุณภาพชีวิตในวันข้างหน้าด้วย คลิกดูรายละเอียด Read More


โภชนาการช่วงแรกของชีวิต รากฐานของสุขภาพในระยะยาว

เพราะโภชนาการช่วงแรกของชีวิตส่งผลต่อเด็กๆ ทั้งการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านต่างๆ ที่ไม่จำกัดเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง แต่ที่สำคัญคือยังเป็นรากฐานของสุขภาพในระยะยาวด้วย โภชนาการช่วงแรกของชีวิตจึงสำคัญกว่าที่เราเคยคิด คลิกดูรายละเอียด Read More


สถาบันวิจัยนิวทรีเซีย กับรากฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเรา

สถาบันวิจัยนิวทรีเซียทำวิจัยเฉพาะทาง ครอบคลุมศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงแรกของชีวิต ได้แก่ สรีรศาสตร์ของมารดา ในช่วงตั้งครรภ์และให้นม องค์ประกอบและคุณประโยชน์ของนมแม่ พัฒนาการของทารกในครรภ์ พัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร การย่อยดูดซึม และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบภูมิต้านทาน ระบบสมอง ระบบเมตาบอลิซึมของทารก และเด็กเล็ก คลิกดูรายละเอียด Read More