โปรโมชั่นพิเศษ! เฉพาะเทสโก้โลตัส

รับฟรี! รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1 คัน (สี : ขาว) มูลค่า 5,900 บาท 
เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก หรือ พรีไบโอโพรเทก 
รสใดขนาดใดก็ได้ สะสมยอดซื้อ ครบ 12,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น และร้านค้าที่ร่วมรายการ

เฉพาะเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 28 ส.ค. 2562 

วิธีการและเงื่อนไขการอัพโหลดใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเพื่อสะสมยอดซื้อ 

- รายการนี้เป็นรายการ เอ็กซ์คลูซีพ เฉพาะ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ทั่วประเทศเท่านั้น (ร้านค้าอื่นไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้) 
เริ่มสะสมใบเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 – 28 สิงหาคม 2562 และแลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 
- ถ่ายภาพใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้ข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ ชื่อร้านค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์, ราคา, จำนวนที่ซื้อ, วันสั่งซื้อ, เลขที่ใบเสร็จ 
ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่สามารถร่วมรายการได้ คือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงินของทาง เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา เท่านั้น 
โดยระบุวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 – 28 สิงหาคม 2562 เท่านั้น โดยยึดวันที่บนใบเสร็จเป็นสำคัญ ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือ 
หรือใบเสร็จที่ไม่มีข้อมูลข้างต้น ไม่สามารถร่วมรายการได้ 
- หากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของท่านมีความยาว กรุณาถ่ายให้อยู่ภายใน 1 ภาพ 
- เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี และแจ้งจำนวนยอดซื้อสะสมของท่านภายใน 24 ชม. 
- โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่อัพโหลดไว้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากLine id: @HiQ1PlusBonus 
-1 ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี สามารถส่งได้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่านเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้สะสมยอดซื้อ ในกรณีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ใช้ซ้ำหรือที่เข้าข่ายปลอมแปลง 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line id : @HiQ1PlusBonus หรือ facebook : www.HiFamilyClub.com หรือโทร. 02-740-3333 

*สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว 
**ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น 

ซื้อนมผงไฮคิวที่ร้านค้า Hi-Q official Stores คลิก

หมายเหตุ:

  • นมผงดัดแปลงสำหรับทารกและนมผงดัดแปลงสูตรทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-740-3333 ตลอด 24 ชั่วโมง