ฟรี! ตัวต่อแม่เหล็กเพื่อการเรียนรู้ 1 ชุด มูลค่า 550 บาท

บิ๊กซี, ท็อปส์, เดอะมอลล์ : เมื่อซื้อนมยูเอชทีไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก ขนาดใดรสใดก็ได้ ครบ 1,699 บาท

แม็คโคร : เมื่อซื้อนมยูเอชทีไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก รสใดก็ได้ ขนาด 180 มล. (ยกลัง) ครบ 3 ลัง

(ชุดแม่เหล็กจำนวน 70 ชิ้น พร้อมสติ๊กเกอร์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น และร้านค้าที่ร่วมรายการ

บิ๊กซี : 24 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

ท็อปส์ : 25 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

แม็คโคร : 25 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

เดอะมอลล์ : 2 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563

ร้านค้าทั่วไป : 25 มี.ค. - 24 เม.ย. 2563 

*สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

**ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-740-3333 ตลอด 24 ชั่วโมง