ฟรี! โต๊ะเล่นน้ำพร้อมชุดตักทราย 1 ชุด มูลค่า 790 บาท หรือ สไลเดอร์ 1 ชุด มูลค่า 1,290 บาท

บิ๊กซี,แม็คโคร : เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก ขนาด 3,000 กรัม ครบ 2 กล่อง รับฟรี โต๊ะเล่นน้ำพร้อมชุดตักทราย 1 ชุด มูลค่า 790 บาท ขนาด 3,000 กรัม ครบ 3 กล่อง รับฟรี สไลเดอร์ 1 ชุด มูลค่า 1,290 บาท

ท็อปส์ : เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส,3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก, หรือ พรีไบโอโพรเทก รสใดขนาดใดก็ได้ ซื้อครบ 2,900 บาท รับฟรี โต๊ะเล่นน้ำพร้อมชุดตักทราย 1 ชุด มูลค่า 790 บาท ซื้อครบ 4,200 บาท รับฟรี สไลเดอร์ 1 ชุด มูลค่า 1,290 บาท

เดอะมอลล์ : เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส,3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก รสใดขนาดใดก็ได้ ซื้อครบครบ 2,900 บาท รับฟรี โต๊ะเล่นน้ำพร้อมชุดตักทราย 1 ชุด มูลค่า 790 บาท ซื้อครบครบ 4,200 บาท รับฟรี สไลเดอร์ 1 ชุด มูลค่า 1,290 บาท (โต๊ะเล่นน้ำ ขนาด 56x36.5 x 30 ซม., สไลเดอร์ ขนาด 40x130x 55 ซม.)

ระยะเวลาโปรโมชั่น และร้านค้าที่ร่วมรายการ

บิ๊กซี : 24 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

ท็อปส์ : 25 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

แม็คโคร : 25 มี.ค. - 21 เม.ย. 2563

เดอะมอลล์ : 2 เม.ย. - 29 เม.ย. 2563

ร้านค้าทั่วไป : 25 มี.ค. - 24 เม.ย. 2563

*สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

**ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-740-3333 ตลอด 24 ชั่วโมง