รับฟรี! ชุดเต้นท์นักผจญภัย 1 ชุด มูลค่า 790 บาท

บิ๊กซี, แม็คโคร : เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก รสใดก็ได้ ขนาด 3,000 กรัม ครบ 2 กล่อง

ท็อปส์ :  เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก,ไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก รสใดขนาดใดก็ได้ ครบ 2,900 บาท

เดอะมอลล์ : เมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก รสใดขนาดใดก็ได้ ครบ 2,900 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น และร้านค้าที่ร่วมรายการ

บิ๊กซี : 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 2563

ท็อปส์ : 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563

แม็คโคร : 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563

เดอะมอลล์ : 30 ม.ค. - 19 ก.พ. 2563

ร้านค้าทั่วไป : 25 ม.ค. - 24 ก.พ. 2563

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สื่อโฆษณาที่จุดขายในร้านค้าที่ร่วมรายการ)

*สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

**ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-740-3333 ตลอด 24 ชั่วโมง