รับฟรี! ตู้ออมเงินเก่งและแกร่ง 1 ชุด มูลค่า 650 บาท

เมื่อซื้อนมผงไฮคิว* 1 พลัส, 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก ขนาดใดรสใดก็ได้ครบ 2,100 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น และร้านค้าที่ร่วมรายการ

บิ๊กซี : 16 ม.ค. - 12 ก.พ. 2563

แม็คโคร : 15 - 28 ม.ค. 2563

เดอะมอลล์ : 16 - 29 ม.ค. 2563

ร้านค้าทั่วไป : 25 ม.ค. - 24 ก.พ. 2563

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สื่อโฆษณาที่จุดขายในร้านค้าที่ร่วมรายการ)

*สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

**ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-740-3333 ตลอด 24 ชั่วโมง