Web Content Display Web Content Display

Image

Web Content Display Web Content Display

ผลิตภัณฑ์ ไฮ-คิว 1 พลัส พรีไบโอโพรเทก

มีสารอาหารสำคัญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่พร้อมสู่การเรียนรู้

  •  มีส่วนประกอบที่สำคัญ Patented GOS/lc FOS
  • ในสัดส่วนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ 9:1
  • มี DHA 25 มก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  • มี โอเมก้า 3,6,9 (110, 854, 1707 มก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค)
  • วิตามินบี 12 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
  • มี โคลีน 50 มก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  • ไอโอดีนสูง
  • มีสังกะสี ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย

 

Product Image