Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ตั้งท้องน้ำหนักขึ้น

Web Content Display Web Content Display

ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าไรในช่วงตั้งครรภ์?

สิ่งสำคัญที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรให้ความสนใจก็คือ การรักษาสมดุลร่างกายด้วยการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

แต่ควรระวังอย่าให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปค่ะ เพราะอาจทำให้คุณแม่มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ง่าย

โดยระดับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ หากคุณแม่กำลังรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับน้ำหนักและต้องการขอคำปรึกษาเป็นส่วนตัว ไฮคิวคิดส์แคร์ไลน์พร้อมที่รับฟังและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเสมอค่ะ

น้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นนั้นอาจจะระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ยาก แต่โดยทั่วไปแล้ว สูติแพทย์สามารถคำนวณได้คร่าวๆจากระดับความสูง น้ำหนัก และโครงสร้างร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ และบอกตัวเลขดัชนีมวลกาย ( BMI) ของคุณ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญก็คือ ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยอย่างต่อเนื่องในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งคุณแม่แต่ละท่านก็จะมีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักแตกต่างกันไป

หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ควรบำรุงให้น้ำหนักในช่วงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดของช่วงน้ำหนักที่ระบุไว้ในดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ 

การลดน้ำหนักในช่วงตั้งครรภ์สามารถทำได้หรือไม่

ไม่ควรเป็นอันขาด ถึงแม้การมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไปในระหว่างตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคบางโรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการคลอดก่อนกำหนด 

เมื่อตั้งครรภ์แล้ว การอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักจะส่งผลให้ลูกในครรภ์มีน้ำหนักน้อยและเพิ่มโอกาสเสี่ยงเมื่อแรกคลอด และจะทำให้ลูกในครรภ์ไม่แข็งแรง

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรทานอาหารที่มีประโยชน์และช่วยบำรุงร่างกาย ซึ่งได้แก่ อาหารห้าหมู่และสารอาหารที่จำเป็นต่างๆ ขณะเดียวกันพยายามอย่าให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นด้วย

หากคุณมีน้ำหนักน้อยเกินไปในระหว่างตั้งครรภ์ คุณควรพยายามเพิ่มน้ำหนักให้ได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะตั้งครรภ์ แต่หากคุณตั้งครรภ์แล้ว ควรปรึกษากับสูติแพทย์เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยให้คุณสามารถเพิ่มน้ำหนักในระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างลงตัว

Average (0 Votes)

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง