Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ขั้นตอนต่างๆของการไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล

เมื่อคุณแม่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูก คุณแม่จะได้รับการดูแลจากนางพยาบาล สูติแพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำคลอดเป็นประจำทุกวัน บุคคลเหล่านี้ล้วนเข้าใจดีว่าการคลอดลูกเป็นประสบการณ์ทางร่างกายและทางจิตใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

และทุกคนพร้อมที่จะช่วยให้คุณแม่และคุณพ่อผ่านพ้นประสบการณ์นี้ไปได้ด้วยดี และหากคุณต้องการสิ่งใดหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ก็ตาม สามารถติดต่อไฮคิวคิดส์แคร์ไลน์ได้เสมอค่ะ

สิ่งของที่ต้องเตรียมไปโรงพยาบาลเมื่อคลอด

นอกจากกระเป๋าเตรียมไปโรงพยาบาลแล้ว โปรดอย่าลืมพกแผนการคลอดและบันทึกคุณแม่ไปโรงพยาบาลด้วย 

การตรวจและทดสอบก่อนคลอด

เมื่อมาถึงโรงพยาบาล สูติแพทย์จะตรวจร่างกายและตรวจสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ลักษณะอาการและภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในระยะเจ็บครรภ์คลอด เช่น ถุงน้ำคร่ำแตกหรือไม่ และเริ่มมีการหดรัดตัวของมดลูกหรือไม่ 
  • ความดันเลือด ชีพจร อุณหภูมิ และปัสสาวะ 
  • บันทึกคุณแม่ 
  • ท้องของคุณแม่ และตรวจภายในเพื่อดูว่าปากมดลูกเปิดเท่าไหร่ 

ขั้นตอนต่อไป

ถ้าคุณแม่อยู่ในระยะเจ็บครรภ์เนิ่นๆ อาจกลับบ้านก่อนได้ และมาเมื่อมีการหดรัดตัวของมดลูกรุนแรงขึ้นหรืออาจเลือกรอที่โรงพยาบาล ก็จะได้พักในหอผู้ป่วยสูติกรรม และย้ายไปยังห้องคลอดเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแม่มีการเจ็บครรภ์เต็มที่ แพทย์จะนำเข้าห้องคลอดทันที คุณแม่ยังคงสามารถบอกแผนการคลอดกับสูติแพทย์ได้ แต่อย่าลืมพกแผนการคลอดไว้กับตัวด้วยและต้องแน่ใจว่าคุณพ่อจะต้องทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ ที่คุณเลือกด้วย เพราะขั้นตอนต่างๆ ในระยะนี้จะดำเนินไปอย่างเร็ว

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง