Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

การซ้อมหดรัดตัวของมดลูก

Web Content Display Web Content Display

การซ้อมหดรัดตัวของมดลูก

ขณะที่มดลูกมีการซ้อมหดรัดตัว...จะรู้สึกอย่างไร? การซ้อมหดรัดตัวของมดลูกบางครั้งเรียกว่าการเจ็บครรภ์หลอก จะคล้ายกับอาการปวดประจำเดือน

อาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมดลูกหดตัวแล้วคลายออก และเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ คุณแม่จะรู้สึกปวดขึ้นเล็กน้อยเมื่อใกล้ครบกำหนดคลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกน้อยอยู่ในท่ากลับหัวลง

การเจ็บครรภ์จริง เกิดเมื่อการหดรัดตัวของมดลูกถี่ขึ้น (แต่มีรูปแบบคงที่) และมีอาการนานกว่า แรงขึ้นและปวดมากขึ้น ในขณะที่การซ้อมหดรัดตัวของมดลูกจะหายไปและไม่มีรูปแบบแน่นอน หากมีข้อสงสัยใดๆ ควรติดต่อสูติแพทย์ของคุณทันที 

เมื่อมดลูกซ้อมหดรัดตัว...ควรทำอย่างไร?

ถ้าการซ้อมหดรัดตัวของมดลูกทำให้คุณแม่รู้สึกเจ็บ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าคุณแม่ทำงานหนักเกินไป ให้นั่งลงหรือนอนตะแคง (ไม่ใช่นอนหงาย) ถ้าไม่ได้ผล ให้ขยับไปมาเบาๆหรือแช่น้ำอุ่นและดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะอาจเกิดจากการที่ร่างกายขาดน้ำได้ด้วย