Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

พื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้
คือจุดเริ่มต้นของความพร้อมที่จะมีลูกน้อย

Web Content Display Web Content Display

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

Asset Asset

ระยะต่างๆของการคลอด

ระยะการคลอดแบ่งเป็น 3 ระยะนั้น มีอะไรบ้าง? การเจ็บท้องคลอดเป็นกระบวนการที่มดลูกเริ่มหดรัดตัวและปากมดลูกของคุณแม่จะเปิดขยายเพื่อให้ทารกสามารถเคลื่อนผ่านออกมาสู่โลกภายนอก แบ่งเป็น 3 ระยะ คลิกดูรายละเอียด Read More


ควรไปโรงพยาบาลช่วงไหนของการเจ็บท้องคลอด

เวลาไหนที่เหมาะสม?ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าคุณแม่ควรไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่ เพราะการเจ็บท้องคลอดของแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยทั่วไป คุณแม่ควรโทรแจ้งสูติแพทย์หรือห้องคลอดให้ช่วยประเมินเวลาที่คุณแม่ควรไปโรงพยาบาล คลิกดูรายละเอียด Read More


สิทธิในการลาคลอด

สิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณแม่ได้รับขณะลาคลอด จะช่วยให้ผู้หญิงทำงานเช่นคุณมีเวลาเตรียมตัวเป็นคุณแม่ได้อย่างเต็มตัวเพื่อดูแลทารกก่อนและหลังคลอดได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น ลองมาดูกันว่า สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากภาครัฐและเอกชนในช่วงลาคลอดมีอะไรบ้าง คลิกดูรายละเอียด Read More


การเตรียมตัวผ่าคลอด สิ่งที่แม่ต้องรู้

การจะเตรียมตัวผ่าคลอดให้ทุกอย่างราบรื่นที่สุด ทั้งจากที่บ้านและโรงพยาบาล คุณแม่ควรทำความเข้าใจขั้นตอนการผ่าตัด และความหมายของการผ่าคลอดโดยรวมก่อน คลิกดูรายละเอียด Read More


การนับอายุครรภ์ และการคำนวณวันคลอด

การนับอายุครรภ์ นับว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะเมื่อทราบอายุครรภ์ ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ ให้การดูแลที่เหมาะสมตามช่วงอายุครรภ์ และเตรียมความพร้อมของคุณแม่ในวันครบกำหนดคลอด คลิกดูรายละเอียด Read More