Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

พื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้
คือจุดเริ่มต้นของความพร้อมที่จะมีลูกน้อย

Web Content Display Web Content Display

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

Asset Asset

การเตรียมตัวผ่าคลอด สิ่งที่แม่ต้องรู้

การจะเตรียมตัวผ่าคลอดให้ทุกอย่างราบรื่นที่สุด ทั้งจากที่บ้านและโรงพยาบาล คุณแม่ควรทำความเข้าใจขั้นตอนการผ่าตัด และความหมายของการผ่าคลอดโดยรวมก่อน คลิกดูรายละเอียด Read More


การนับอายุครรภ์ และการคำนวณวันคลอด

การนับอายุครรภ์ นับว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะเมื่อทราบอายุครรภ์ ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ ให้การดูแลที่เหมาะสมตามช่วงอายุครรภ์ และเตรียมความพร้อมของคุณแม่ในวันครบกำหนดคลอด คลิกดูรายละเอียด Read More


ทางเลือกในการคลอดลูก

เลือกวิธีคลอดลูกด้วยตัวเองนั้นมีหลายวิธี คุณแม่สามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของคุณและลูกน้อย ในต่างประเทศ คุณแม่อาจเลือกทำคลอดที่บ้านได้ แต่สำหรับประเทศไทย คุณแม่ส่วนใหญ่จะเลือกการทำคลอดที่โรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งคลอดลูกแบบธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด หรือการคลอดลูกในน้ำ การคลอดลูกแต่ละวิธีนั้นส่งผลต่อลูกต่างกัน ระดับความเจ็บไม่เท่ากัน แต่มีความปลอดภัยแทบจะไม่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากวิธีการคลอดลูกแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ด้วย คลิกดูรายละเอียด Read More


ควรแจ้งให้นายจ้างทราบเมื่อไหร่ว่าคุณมีครรภ์

สิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของคุณในที่ทำงานที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้ไว้ คลิกดูรายละเอียด Read More


สิ่งของที่ควรจัดเตรียมไว้ในกระเป๋าเตรียมคลอดมีอะไรบ้าง

รายการสิ่งของในกระเป๋าเตรียมไปคลอดที่คุณแม่สามารถดาวน์โหลดได้นี้ จะช่วยให้คุณแม่มีสิ่งของที่จำเป็นทุกอย่างในกระเป๋า คุณแม่ไม่ควรนำของติดตัวไปมากนัก เพราะปกติแล้วคุณแม่จะอยู่โรงพยาบาลเพียงไม่กี่วัน คลิกดูรายละเอียด Read More