Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ของพ่อ

เมื่อคุณพ่อดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ส่งผลต่อลูกอย่างไร?

ทำไมพ่อควรเลิกสูบบุหรี่

ลูกจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เชื้ออสุจิของคุณต้องแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย

การสูบบุหรี่ส่งผลต่อคุณภาพของเชื้ออสุจิของคุณ ทำให้เชื้ออสุจิที่มีความผิดปกติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของอสุจิ ซึ่งการเดินทางของอสุจิไปยังไข่เพื่อการปฏิสนธินั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก

นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า การสูบบุหรี่อาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้อีกด้วย

ทำไมจึงควรเลิกหรือลดการดื่มเหล้า?

ปริมาณแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยสามารถลดจำนวนเชื้ออสุจิลงได้ นอกจากนี้ การดื่มเหล้ายังส่งผลให้การดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็นต่อการสร้างเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ทำหน้าที่ได้ลดลงอีกด้วย

Average (0 Votes)

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง