Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษคืออะไร? ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงตั้งครรภ์หรือเกิดขึ้นทันทีหลังคลอด ส่วนใหญ่แล้วมักมีอาการไม่รุนแรง ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดจากความบกพร่องของรก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงเลือดและสารอาหารไปยังลูกในครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของลูกในครรภ์ได้

ครรภ์เป็นพิษ...มีอาการอย่างไร?

ในระยะเริ่มแรกนั้น อาจจะไม่มีอ่าการให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่สามารถทราบได้จากการตรวจครรภ์ หากพบความดันเลือดสูง พบโปรตีนในปัสสาวะ และปัญหาการไหลเวียนเลือด เช่น การบวมน้ำ ก็อาจเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้ 

แต่ความดันเลือดสูงและอาการบวมที่ไม่มากนักเกิดขึ้นได้ และไม่ได้บ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงเสมอไป นอกจากนี้ ระดับโปรตีนในปัสสาวะก็อาจเกิดจากการติดเชื้อ ดังนั้นจึงยากที่จะชี้ชัดถึงภาวะครรภ์เป็นพิษในช่วงเริ่มต้น 

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที 

  • ปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่ามัว หรือเห็นแสงเป็นจุดๆ หรือแสงวูบวาบร่วมด้วย 
  • จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ 
  • คลื่นไส้อาเจียน 
  • บวมตามใบหน้า มือ ข้อเท้า และเท้า 
  • น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไปอย่างรวดเร็ว 

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษมากที่สุด? 

หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงกว่าคนอื่นๆ คือ

  • ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 20 ปีหรือมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 
  • น้ำหนักมากเกินไป หรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 ขึ้นไป 
  • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Lupus) โรคไต และไมเกรน 
  • เพิ่งตั้งครรภ์ครั้งแรก รวมครรภ์แรกกับคู่สมรสคนใหม่ด้วย 
  • ตั้งครรภ์แฝด 

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง