Web Content Display Web Content Display

การอุ้มลูก

Web Content Display Web Content Display

การอุ้มลูก

พบกับขั้นตอนและวิธีการอุ้มลูกสำหรับคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่

การอุ้มลูกขึ้น

เมื่ออุ้มลูกขึ้นมาหรืออุ้มลูกไว้ สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องใช้มือประคองที่ศีรษะเสมอ เพราะคอและกล้ามเนื้อหลังของเด็กยังไม่แข็ง คุณจึงต้องช่วยรองรับน้ำหนักของศีรษะไว้ วิธีอุ้มลูกขึ้นเมื่อลูกกำลังนอนอยู่ ทำโดย

  • ใช้แขนทั้งสองข้างช้อนตัวลูกขึ้นมา โดยมือข้างหนึ่งรับน้ำหนักที่ก้น ส่วนอีกข้างหนึ่งประคองศีรษะไว้
  • หรือสอดนิ้วโป้งไว้ใต้รักแร้ลูก แล้วกางนิ้วที่เหลือออกไว้ด้านหลังเพื่อประคองศีรษะ

วิธีการอุ้มลูก

คุณสามารถอุ้มลูกในลักษณะต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำอะไร

  • อุ้มลูกอย่างระมัดระวังไว้ในอ้อมแขน เพื่อให้แน่ใจว่าแขนข้างหนึ่งรองรับตัวลูกในแนวยาว ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งกันไว้ไม่ให้กลิ้งตก
  • หรืออุ้มลูกตั้งขึ้นแนบกับหน้าอก โดยศีรษะหันไปข้างหนึ่ง และวางมือหรือแขนข้างหนึ่งของคุณไว้ใต้ก้นลูก ส่วนอีกข้างหนึ่งรองหลังไว้
  • จำไว้ว่า ลูกยังบอบบางและสามารถรับรู้ความรู้สึกของคุณ ดังนั้นถ้าคุณอุ้มลูกด้วยความมั่นใจ ลูกจะรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยมากขึ้น

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง