Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

การทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

การทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่เสมอ

คุณแม่ควรทานอาหารให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก เช่น ผักใบเขียวหรือเนื้อแดง รวมทั้งอาหารอื่นๆให้ครบถ้วน เช่น อาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียม ธัญพืช ผักและผลไม้ต่างๆ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจะช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยได้รับพลังงาน และสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

คุณแม่ควรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและได้รับพลังงานอย่างเพียงพอซึ่งจะผันแปรตามน้ำหนักตัว และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน เช่น ถ้าแม่มีน้ำหนักตัว 52 กิโลกรัมและมีกิจวัตรประจำวันทั่วๆไปควรได้รับพลังงานประมาณ 1,750 กิโลแคลอรีต่อวัน (มากกว่านี้หากตั้งครรภ์ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)