Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

การให้อาหารตามวัยแก่ลูก...ควรกำหนดอย่างไร?

การให้อาหารตามวัยสำหรับทารก ช่วยให้ทารกปรับตัวเข้ากับอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว ให้คุ้นเคยกับรสชาติและลักษณะอาหารที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาไปสู่การรับประทานอาหารแบบผู้ใหญ่ การให้อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวช้าเกินไป อาจทำให้ทารกปฏิเสธอาหารได้

เมื่อลูกมีกิจกรรมเคลื่อนไหวมากขึ้นก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้น นมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ถึงเวลาที่ลูกควรได้อาหารตามวัยแล้ว ลูกอาจส่งสัญญาณดังต่อไปนี้

  • ลูกยังร้องหรืออยากกินต่อหลังกินนมหมดแล้ว
  • แสดงอาการหงุดหงิดหรือดูดนิ้ว
  • ตื่นบ่อยจากที่เคยหลับยาว เพื่อจะกินนม
  • นอนกลางวันไม่ได้นาน ตื่นเร็ว
  • มองเวลาคุณแม่ทานอาหาร บางครั้งพยายามหยิบ/จับอาหารที่คุณกำลังถืออยู่ในมือ

โดยปกติแล้วเด็กจะพร้อมสำหรับการทานอาหารตามวัยเมื่อมีอายุครบ 6 เดือนขึ้นไปแล้ว วัยที่เขามีความต้องการสารอาหารเพิ่มมากขึ้นและพร้อมต่อการย่อยอาหารที่หยาบขึ้น เมื่อลูกพร้อมลูกจะส่งสัญญาณบ่งบอกความพร้อมให้คุณสังเกตได้ คุณควรปรึกษากุมารแพทย์ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง