Web Content Display Web Content Display

พัฒนาการเด็ก –วัย 9-10 เดือน

Web Content Display Web Content Display

พัฒนาการเด็ก –วัย 9-10 เดือน

การทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อและการรับรู้

ระยะนี้มักมีฟันหน้าขึ้นครบ 4 ซี่ อัตราเพิ่มของน้ำหนักจะลดลงอยู่ระหว่างประมาณ 5-10 กรัมต่อวันโดยเฉลี่ย เด็กวัยนี้เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เช่น ไม่ชอบให้จับนั่งกระโถน ช่วงนี้คุณแม่อาจจะปล่อยให้ลูกน้อยได้เล่นคนเดียวบ้าง และการเล่นของลูกจะแฝงไว้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และค่อย ๆ จดจำ

พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัย 10 เดือน

 • เกาะโต๊ะ หรือจูงมือ แล้วเดินไปรอบ ๆ ได้
 • เริ่มหัดยืนโดยไม่เกาะอะไร ยืนได้เองชั่วครู่
 • สำหรับเด็กที่เดินเร็ว อาจเดินได้ในช่วงนี้
 • ชี้บอกอวัยวะได้
 • เริ่มชอบใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง มากกว่าอีกข้าง แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าลูกถนัดด้านใด
 • ดึงหมวกออกเอง

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • รู้จักเชื่อมโยงคำพูดกับท่าทาง เช่น ส่งจุ๊บ ยิ้มหวาน
 • กินเองได้คล่องขึ้น ยกแก้วน้ำดื่มเองได้
 • เลียนแบบท่าทาง สีหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้
 • ชอบฟังเพลง โยกตัวเมื่อได้ยินเสียงเพลง

 

การกระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่น

 • วางของไว้บนเก้าอี้หรือโต๊ะเตี้ย ๆ ที่แข็งแรงและมั่นคง เพื่อกระตุ้นให้ลูกฝึกเกาะยืนและหยิบของที่วางอยู่
 • จูงมือลูกเดินเล่นที่สนาม
 • ชวนดูหนังสือภาพที่มีรูปขนาดใหญ่สีสดใสพร้อมกับพูดชื่อของสิ่งที่เห็น
 • ชูของเล่นให้ลูกยึดแขน ยึดตัว ลุกขึ้นยืน
 • ต่อไม้บล็อกเป็น 2 ชั้น เพื่อให้ลูกเลียนแบบ
Webcalendar Image

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง