Message Boards Message Boards

Banner Image
กระทู้คุณแม่ เปิดกว้างสำหรับคำถามและความคิดเห็น


ตั้งกระทู้ใหม่แล้ว

กรุณารอสักครู่ เพื่อไปยังกระทู้ของคุณ หรือ คลิกที่นี่ > เพื่อไปยังกระทู้ของคุณทันที
Banner Image
กระทู้เด็กเล็กวัย 1-3 ปี เปิดกว้างสำหรับคำถามและความคิดเห็น


กระทู้เด็กเล็กวัย 1-3 ปี
แนะนำอาหารเสริมหน่อยค่ะ
น้อง 7 เดือน เริ่มให้กินแต่ข้าวตุ๋นกับนมแม่ เพราะน้องแพ้พวกไข่และก็แพ้นมวัว แป้งสาลี หลายอย่างค่ะ แนะนำอาหารเสริมหน่อยค่ะ 
พิทยาภรณ์ แจ่มจรัส
14 ก.ค. 60  21.02 น.
2 คำตอบ
คำตอบ # 2
คุณแม่ต้องระวังเรื่องวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงเมนูลูกให้มากๆ นะคะ จะได้ไม่ต้องกังวล
นภาพร สายหมุน
25 ก.ค. 60  19.07 น.
คำตอบ # 1
ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย 
 
·       อาหารเด็กตามวัยสำหรับทารกที่แพ้อาหารหลายอย่าง แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโอกาสทำให้เกิดการแพ้ได้สูง ได้แก่
นมวัว ถั่งเหลือง ไข่ แป้งสาลี ถั่วลิสง ถั่งเปลือกแข็งและอาหารทะเลอื่นๆ 
 
·       ควรหลีกเลี่ยงการกินwhole milk ในขวบปีแรกเนื่องจากมีผลต่อการทำงานของไต และมีธาตุเหล็กต่ำ
 
·       อาหารทะเลอื่นๆยกเว้นปลาควรเริ่มให้เมื่ออายุ 1 ปี
 
การเริ่มอาหารเด็กตามวัย แนะนำให้ 
 
·       เริ่มอาหารชนิดใหม่ทีละชนิดทุก 3-5 วัน 
 
·       ค่อยๆเพิ่มปริมาณของอาหาร
 
·       เริ่มด้วยข้าว ผัก ผลไม้แล้วจึงตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมกับอายุ
 
·       ถ้าเป็นไปได้ควรให้กินอาหารที่ทำเอง
 
 
ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย 
 
·       อาหารเด็กตามวัยสำหรับทารกที่แพ้อาหารหลายอย่าง แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโอกาสทำให้เกิดการแพ้ได้สูง ได้แก่ นมวัว ถั่งเหลือง ไข่ แป้งสาลี ถั่วลิสง ถั่งเปลือกแข็งและอาหารทะเลอื่นๆ 
 
·       ควรหลีกเลี่ยงการกินwhole milk ในขวบปีแรกเนื่องจากมีผลต่อการทำงานของไต และมีธาตุเหล็กต่ำ
 
·       อาหารทะเลอื่นๆยกเว้นปลาควรเริ่มให้เมื่ออายุ 1 ปี
 
การเริ่มอาหารเด็กตามวัย แนะนำให้ 
 
·       เริ่มอาหารชนิดใหม่ทีละชนิดทุก 3-5 วัน 
 
·       ค่อยๆเพิ่มปริมาณของอาหาร
 
·       เริ่มด้วยข้าว ผัก ผลไม้แล้วจึงตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมกับอายุ
 
·       ถ้าเป็นไปได้ควรให้กินอาหารที่ทำเอง
ศาตราจารย์ วันดี วราวิทย์
17 ก.ค. 60  16.14 น.

แสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันความรู้ร่วมกันค่ะ
พิมพ์คำตอบ*
รูปประกอบ

Bookmark Forum Bookmark Forum

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display