Message Boards Message Boards

Banner Image
กระทู้คุณแม่ เปิดกว้างสำหรับคำถามและความคิดเห็น


ตั้งกระทู้ใหม่แล้ว

กรุณารอสักครู่ เพื่อไปยังกระทู้ของคุณ หรือ คลิกที่นี่ > เพื่อไปยังกระทู้ของคุณทันที
Banner Image
กระทู้เด็กโตวัย 4-6 ปี เปิดกว้างสำหรับคำถามและความคิดเห็น


Breadcrumb Breadcrumb

กระทู้เด็กโตวัย 4-6 ปี
ลูกเรียนเก่งหรือไม่เก่ง มาจากกรรมพันธุ์ หรือมาจากสภาพแวดล้อม
ลูกเรียนเก่งหรือไม่เก่ง มาจากกรรมพันธุ์ หรือมาจากสภาพแวดล้อมโรงเรียนมากกว่ากัน ส่วนใหญ่ที่เจอคนเก่งๆ พ่อแม่ของเขามักจะเรียนเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถูกไหม
วัชราภรณ์ แซ่เบ่า
15 มิ.ย. 60  20.23 น.
2 คำตอบ
คำตอบ # 2
ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองด้วยค่ะ บางคนไม่ต้องเคี่ยวเข็ญให้เรียนพิเศษ พ่อแม่ไม่ได้เรียนสูง ลูกก็เรียนเก่งได้ ถ้าเค้ามีวินัย ตั้งใจเรียน
ประกุลศรี แซ่ภู่
24 มิ.ย. 60  17.19 น.
คำตอบ # 1
การเรียนเก่งไม่เก่งขึ้นกับระดับสติปัญญา ซึ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ได้รับอิทธิพล จากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธุกรรมเป็นพื้นฐานของระดับสติปัญญา
ลูกน้อยจะมีระดับสติปัญญาที่ใกล้เคียง กับบรรพบุรุษของตน แต่ก็อาจจะพัฒนาขึ้นได้ ถ้าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดี
 
การพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีมาจากการได้รับอาหารหรือโภชนาการที่ดี และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวนก็จะมีโอกาสทางด้านการศึกษามากขึ้น
สำคัญที่สุดคือคุณพ่อตุณแม่ควรให้การสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูกน้อย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขค่ะ
 
สติปัญญา ซึ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ได้รับอิทธิพล
จากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธุกรรมเป็ นตัวปูพื ้นฐานของระดับสติปัญญาหรือเป็ น
ขอบเขตของการพัฒนาการด้านสติปัญญา กล่าวคือ บุคคลจะมีระดับสติปัญญาที่ใกล้เคียงหรือ
มีสหสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของตน แต่ก็อาจจะพัฒนาขึ ้นได้ ถ้าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุ
วารุณี จันทะวารีย์ พยาบาล
16 มิ.ย. 60  16.34 น.

แสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันความรู้ร่วมกันค่ะ
พิมพ์คำตอบ*
รูปประกอบ

Bookmark Forum Bookmark Forum

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display