Message Boards Message Boards

Banner Image
กระทู้คุณแม่ เปิดกว้างสำหรับคำถามและความคิดเห็น


ตั้งกระทู้ใหม่แล้ว

กรุณารอสักครู่ เพื่อไปยังกระทู้ของคุณ หรือ คลิกที่นี่ > เพื่อไปยังกระทู้ของคุณทันที
Banner Image
กระทู้คุณแม่ตั้งครรภ์ เปิดกว้างสำหรับคำถามและความคิดเห็น


Breadcrumb Breadcrumb

กระทู้คุณแม่ตั้งครรภ์
เราแต่งงานได้ 8 เดือนแล้ว แต่ไม่ท้องสักที
เราแต่งงานได้ 8 เดือนแล้ว แต่ไม่ท้องสักที อยากมีลูกค่ะ ใครพอแนะนำได้มั้ยค่ะต้องทำไง
จรรยา แต้ตระกูล
15 ม.ค. 60  19.19 น.
2 คำตอบ
คำตอบ # 2
ปกติ เขาจะบอกให้ลองปล่อยดูประมาณ 1 ปี ถ้ายังไม่มาแล้วค่อยปรึกษาหมอ
ปัทมาวดี ศรีเผด็จ
23 ม.ค. 60  16.35 น.
คำตอบ # 1
ภาวะที่คู่สมรส ไม่สามารถตั้งครรภ์ภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยควรมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์โดยไม่ได้คุมกำเนิดอย่างน้อย 1 ปีถือว่ามีลูกยาก
โดยปกติ การมีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละอย่างน้อย 2-3 วัน โดยไม่ได้คุมกำเนิด จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ร้ 50% ภายใน 5 เดือน และการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 80-90% ในเวลา 1 ปี
ส่วนที่เหลือจะมีโอกาสตั้งครรภ์ลดลง
 

การตั้งครรภ์ผู้ชายต้องมีชื้ออสุจิต้องแข็งแรง มีจำนวนมากพอ และเคลื่อนไหวได้ดี ภรรยาต้องมีไข่ซึ่งเกิดจากรังไข่ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังไข่ตก ทั้งนี้การตกไข่ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เชื้ออสุจิจะพบกับไข่ ที่ท่อนำไข่ ซึ่งต้องเป็นท่อนำไข่ที่สมบูรณ์ด้วย

 

คุณจรรยาเพิ่มมีเพศสัมพันธุ์ 8 เดือน ถ้าอายุยังน้อยอาจจะรอตามธรรมชาติ ใช้การนับวันไข่ตกและมีเพศสัมพันธุ์ น่าจะประสพผลสำเร็จ แต่อย่าเครียดเตรียมร่างกายให้แข็งแรง โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอก็น่าจะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เองค่ะ

 

แต่ถ้าอายุเกิน 35 และอยากมีลูกเร็วๆ ควรปรึกกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยาก เพื่อตรวจหาสาเหตุ และใช้เทคโนโลยี่ต่างๆช่วยในการตั้งครรภ์เพิ่มเติม ขอให้ประสพผลสำเร็จโดยไวนะคะ

 การรักษาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบันนี้มีวิธีการที่หลากหลาย โดยแต่ละวิธีก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนต่างกันไป ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก ระยะเวลาที่มีอาการ อายุของคู่สมรส และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในการเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก ขั้นตอนแรกคือการหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก ซึ่งจำเป็นต้องตรวจทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเสมอ เพราะภาวะมีบุตรยากอาจเกิดจากสาเหตุจากทั้งสองฝ่ายร่วมกันได้ แต่การรักษาแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางครั้งก็อาจจะเพียงพอและทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ ในกรณีที่ตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุ จะมีวิธีการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์โดยรวมได้แม้จะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็ตาม   การตอบสนองต่อการรักษาในแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนก็ประสบความสำเร็จจากการรักษาเพียงหนึ่งครั้งหรือสองครั้ง แต่บางคนก็อาจไม่สำเร็จและต้องการการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเพิ่มเติม
     การรักษาภาวะมีบุตรยาก สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือการรักษาด้วยยา การรักษาด้วยการผ่าตัด และการรักษาโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive medicine; ART) 
     ในปัจจุบันนี้การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการผ่าตัด (เพื่อรักษาโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ที่ผิดปกติ) ไม่ค่อยเป็นที่นิยมทั้งในผู้ชายและผู้หญิง เนื่องจากในบางกรณี สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทดแทนได้ เช่นการปฏิสนธินอกร่างกาย หรือเด็กหลอดแก้ว ซึ่งอัตราการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่า และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการรักษาโดยการผ่าตัด
วารุณี จันทะวารีย์ พยาบาล
16 ม.ค. 60  15.36 น.

แสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันความรู้ร่วมกันค่ะ
พิมพ์คำตอบ*
รูปประกอบ

Bookmark Forum Bookmark Forum

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display