BabyNaming-Meaning BabyNaming-Meaning

ตั้งชื่อลูกรัก
ตามความหมายมงคล

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายมงคล

การตั้งชื่อลูกมีอยู่หลายวิธีด้วยกันด้วยโปรแกรม Baby Naming Hi-Familyclub ทั้งตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่ ตั้งชื่อตามความหมายมงคล ตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีนี้ การเลือกตั้งชื่อลูกตามความหมายมงคล ที่พ่อแม่สามารถเลือกได้ทั้งชื่อลูกพร้อมความหมายมงคลเหมาะกับลูกชาย หรือลูกสาว

คัดเลือกชื่อลูกรักให้มีความหมายมงคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ความงาม ความดี เงินทอง และความรู้ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกน้อยคลอดออกแล้ว หรือเมื่อทราบวันเกิดของลูกเป็นที่แน่นอน คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดควบคู่ไปด้วย

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายมงคล

1. เลือกความหมายมงคลที่คุณต้องการเพื่อลูก: beauty ความสวยงาม, Goodness ความดี, Wealth ความมั่งมี หรือ Knowledge ความรู้
2. เลือกเพศของลูก "ลูกชาย" หรือ "ลูกสาว"
3. โปรแกรมจะแสดงชื่อของลูกรักที่มีความหมายมงคลและเพศ ตรงตามคุณพ่อ คุณแม่ ต้องการ

เรื่องน่ารู้การตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายมงคล

การจะตั้งชื่อลูกรักได้อย่างถูกต้อง มีมงคล มีความหมาย ไพเราะ ตรงตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามวันเกิดของไทย โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก "คู่มือตั้งชื่อลูก" ของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ใช้หลักเกณฑ์การเลือกอักษร เพื่อใช้ประกอบการตั้งชื่อลูกที่มีความหมายมงคล โดยจัดให้เป็นตารางอักษรทักษาที่เป็นบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี ซึ่งแต่ละมงคลทักษามีความหมายตามด้านล่างนี้

บริวาร

:

บารมีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน

อายุ

:

ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน

เดช

:

วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี

ศรี

:

ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี

มูละ

:

ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต

อุตสาหะ

:

ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง

มนตรี

:

มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น

กาลกิณี

:

ปัญหาและอุปสรรคติดตามตลอดเวลา อัปมงคล อัปโชค

Web Content Display Web Content Display