BabyNaming-Birthdate BabyNaming-Birthdate

ตั้งชื่อลูกรัก
ตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว ตามวันเกิด

การตั้งชื่อลูกมีอยู่หลายวิธีด้วยกันด้วยโปรแกรม Baby Naming Hi-Familyclub ทั้งตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่ ตั้งชื่อตามความหมายมงคล และวิธีนี้ การเลือกตั้งชื่อลูกจากวันเกิด ที่พ่อแม่สามารถเลือกได้ทั้งชื่อที่เหมาะกับลูกชาย หรือลูกสาว

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

1. เลือกวันเกิด จันทร์-อาทิตย์
2. เลือกตั้งชื่อลูกชาย หรือลูกสาว ให้เลือกเมนูเพศชายหรือหญิง (male หรือ female)
3. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมงคลมากมายออกมาให้คุณเลือกตั้งชื่อให้ลูก ตามความเหมาะสมในแง่ของความเป็นมงคลของแต่ละวันเกิด และเพศลูกชาย ลูกสาว

เรื่องน่ารู้การตั้งชื่อลูก

การจะตั้งชื่อลูกรักได้อย่างถูกต้อง มีความหมาย ไพเราะ ตรงตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามวันเกิดของไทย โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก "คู่มือตั้งชื่อลูก" ของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ใช้หลักเกณฑ์การเลือกอักษร เพื่อมาประกอบเป็นการตั้งชื่อลูกที่เป็นมงคล โดยจัดให้เป็นตารางอักษรทักษาที่เป็นบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี ซึ่งแต่ละมงคลทักษามีความหมาย ดังนี้

บริวาร

:

บารมีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน

อายุ

:

ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน

เดช

:

วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี

ศรี

:

ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี

มูละ

:

ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต

อุตสาหะ

:

ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง

มนตรี

:

มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น

กาลกิณี

:

ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้ายอักษรที่เหมาะกับการตั้งชื่อลูกในแต่ละวันเกิด

 • ลูกเกิดวันอาทิตย์ สระทั้งหมดเป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันจันทร์ ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันอังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันพุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร

 • ลูกเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน ย ร ล ว เป็นบริวารอักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อลูก คือ อักษรกาลกิณี

 • ลูกเกิดวันอาทิตย์ ห้ามตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 • ลูกเกิดวันจันทร์ ห้าม สระ ทั้งหมด

 • ลูกเกิดวันอังคาร ห้ามตัวอักษร ก ข ค ฆ ง

 • ลูกเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 • ลูกเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน ห้ามตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 • ลูกเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

 • ลูกเกิดวันศุกร์ ห้ามตัวอักษร ย ร ล ว

 • ลูกเกิดวันเสาร์ ห้ามตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ