Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ตั้งชื่อลูกรัก เตรียมชื่อที่มีความสำคัญ
ให้อยู่คู่กับลูกตลอดไป

Web Content Display Web Content Display

ตั้งชื่อลูกรัก

ไฮ-แฟมิลี่คลับ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน และขอต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัว เพื่อความสุขและความอบอุ่นใจ เราพร้อมเสมอที่จะรับอาสาเป็นผู้ดูแลในทุกช่วงเวลาพิเศษของคุณและลูกรัก พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการดูแลเจ้าตัวน้อย เพียงติดต่อไฮ-แฟมิลี่คลับ 02 740 3333 เพื่อปรึกษา หรือพูดคุยกับพยาบาลและโภชนากรของเรา

การตั้งชื่อให้ลูกรัก เป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของคุณแม่คนใหม่ "ชื่อ" มีความสำคัญและอยู่คู่กันไปกับลูกตลอดชีวิต ดังนั้นการคัดสรรชื่อที่ไพเราะ มีความหมายที่ดี มีสิริมงคล จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดเตรียมให้กับลูกได้

เตรียมตั้งชื่อลูกรัก คือโปรแกรมพิเศษที่ไฮ-แฟมิลี่คลับทำขึ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด เท่านั้น จุดประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ในการจัดเตรียมชื่อที่ไพเราะ มีความหมาย และเป็นสิริมงคล ตรงตามความต้องการให้แก่ลูกรัก โดยใช้ข้อมูลบางส่วนจาก "คู่มือการตั้งชื่อ" ของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต เพื่อให้ชื่อของลูกรักมีอักษรและการออกเสียงที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของการตั้งชื่อ