รหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนแล้ว คุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ