scroll me

เอาชนะทุกอุปสรรค

ด้วยภูมิต้านทานจิตใจที่แข็งแกร่ง

เรียนรู้วิธีพาลูกก้าวข้ามแต่ละอุปสรรคในช่วงวัยของเขา ตามคำแนะนำจากกูรูผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูก

เปลี่ยน 'ความสนใจ' ของลูก
เป็น 'ความสำเร็จ' แม่ต้องทุ่มเทแค่ไหน

เล่นเรียนรู้สร้างสรรค์
สร้างสมองกายใจให้แข็งแรง

สร้างภูมิต้านทานจิตใจ
(ให้ลูกพร้อม) รับมือวัยอนุบาล

เปลี่ยนบท ‘พ่อแม่’ เป็น ‘โค้ชชีวิต’
เป็นเพื่อนคู่คิด พิชิตความสำเร็จกับลูก

ชมยังไง?
ให้จับถึงหัวใจลูก

สำรวจตัวตน
คนจะสร้างอนาคตให้ลูก

สร้างวินัยเชิงบวก
เลี้ยงลูกสู่ความสำเร็จ

EF...ทักษะสมองต้องสร้างให้ลูกมี
ภูมิต้านทานอุปสรรค

เปลี่ยนเด็ก ‘เอาแต่ใจ’
ให้รู้จัก ‘เอาใจใส่’ คนอื่น (ด้วย EF)

สอนลูกให้เก่งทุกภาษา
ต้องเริ่มจากภาษาสมอง

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

ทุกก้าวสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตของลูก เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต