สร้างภูมิต้านทานร่างกายได้อย่างไร
ลูกน้อยวัยเรียนรู้ต้องพร้อมก้าวข้ามทุกอุปสรรค์ คุณเเม่สามารถช่วยได้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับเขาด้วย โภชนาการที่ดีและครบถ้วน ให้เขาได้รับอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ และเสริมด้วยนมที่มีส่วนประกอบของ พรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อย เป็นพื้นฐานสำหรับอนาคต

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต