วายร้ายในวัยเรียนรับมือยังไง?
เมื่อถึงวัยที่ลูกน้อยเข้าโรงเรียนเป็นเวลาที่ลูกต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ความใกล้ชิดกับลูกจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้เรื่องราว พัฒนาการ และปัญหาของลูกที่โรงเรียน  คุณพ่อคุณแม่ควรกระตุ้นให้ลูกคิดโดยไม่รีบเสนอทางแก้ปัญหาก่อน เพื่อลูกจะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเองได้ นอกจากนี้แนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวก ยังสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตนเองและกำกับอารมณ์ของตนเอง ทำให้สามารถพัฒนาทักษะสังคมได้ดีและมีความสุข

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต