‘ท้อ’ ยังไงไม่ให้ลูก ‘ถอย’
บ่อยครั้งที่ลูกน้อยมักล้มเลิกกับสิ่งที่เขาไม่สนุก ทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจ ว่าจะปลูกฝังไม่ให้เขา ‘ท้อถอย’ ได้อย่างไร
EF (Executive Functions) และวิธีเลี้ยงลูกเชิงบวกสามารถช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้เด็กมีความอดทนมุ่งมั่น ที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้  สิ่งสำคัญคือเริ่มต้นจากทัศนคติของพ่อแม่ โดยต้องเข้าใจพัฒนาการของลูกตามวัย และให้โอกาสลูกได้ทำสิ่งที่ท้าทายเหมาะสมกับวัย สร้างบรรยากาศกสนทำงานที่เหมาะสม พร้อมด้วยการชื่นชมที่กระบวนการมากกว่าผลสำเร็จ และเมื่อทำสำเร็จควนให้กำลังใจและคำชื่นชมที่จะทำให้เขาเกิดความภูมิใจ เด็กๆจะรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง  และช่วยขับเคลื่อนให้เขามีความพยายามที่ทำเรื่องอื่นต่อไป

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต