สอนลูกให้รับมือกับ ‘ความกลัว’ยังไงดี?
สำหรับลูกน้อยในวัยเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มักเกิดความไม่กล้า หรือไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ คุณพ่อคุณแม่ คือ คนสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงในจิตใจ ให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวลลง ไม่กดดัน ลูกจะมีความมั่นใจมากขึ้น เช่น หากลูกกลัวความมืด อาจหาโคมไฟสำหรับเด็กที่สามารถหรี่ไฟให้อ่อนลงได้ ค่อยๆ ปรับให้เขาคุ้นชินกับความมืด ซึ่งจะช่วยให้ลูกปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะ

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต