Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ภูมิต้านทานหรือสมอง คุณแม่ต้องเริ่มที่สิ่งไหน

ภูมิต้านทาน คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เป็นพื้นฐานสำคัญที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย โดยเฉพาะ 1,000 วันแรก ที่ร่างกายของลูกน้อย กำลังพัฒนาระบบสำคัญๆ ทั้งระบบภูมิต้านทาน ระบบโครงสร้างของร่างกาย ระบบเมตาบอลิซึม และระบบประสาทและสมอง

Web Content Display Web Content Display

ซินไบโอติก (Synbiotic) และ ดีเอชเอ (DHA) มีประโยชน์อย่างไร

Web Content Display Web Content Display

นมแม่ มหัศจจรย์แห่งการส่งเสริมภูมิต้านทาน

Web Content Display Web Content Display

ปั๊มนมแม่แล้ว...เก็บอย่างไร ใช้อย่างไรนะ