เพราะลูกน้อยผ่าคลอดจะไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งต้นผ่านช่องคลอดของคุณแม่ เหมือนเด็กที่คลอดธรรมชาติ ส่งผลทำให้ลูกมีภูมิต้านทานที่พัฒนา ได้ล่าช้ากว่า และต้องใช้เวลาในการพัฒนานาน เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานเทียบเท่าเด็กที่คลอดธรรมชาติได้ แต่แม้การคลอดของลูกจะแตกต่าง คุณแม่ก็ สามารถช่วยเร่งคืนภูมิต้านทานเพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีให้ลูกได้ ด้วยการมอบโภชนาการจากนมแม่ให้ลูกเร็วที่สุด

เด็กผ่าคลอดควรได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติกปริมาณมาก เพื่อเร่งคืนภูมิต้านทานตั้งตั้น น้ำนมแม่มีบทบาทในการ เสริมภูมิต้านทานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเด็กผ่าคลอด และยังมีองค์ประกอบเสริมสร้างภูมิต้านทานหลายชนิด

วิธีการคลอดที่ต่างจะส่งผลต่อภูมิต้านทานลูก เนื่องจากลูกน้อยที่คลอดธรรมชาติจะได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติกผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ ซึ่งจุลินทรีย์นี้จะเป็นรากฐานของการพัฒนาภูมิต้านทานตั้งต้นที่ดีให้ลูกได้ แต่ลูกที่ผ่าตัดคลอดจะไม่ได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติกนี้ทางช่องคลอด ส่งผลให้ ภูมิต้านทานพัฒนาได้ช้ากว่า ลูกน้อยที่ผ่าคลอดจึงต้องการจุลินทรีย์โพรไบโอติกในปริมาณมาก เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานตั้งต้น ดังนั้นคุณแม่ จึงควรต้องช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ลูกผ่าคลอดใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเด็กที่คลอดธรรมชาติ ด้วยการมอบโภชนาการที่ดีที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติก ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต นั่นคือการให้ลูกทานนมแม่ เพราะในนมแม่ทำงานแบบ ซินไบโอติก คือมี 2 องค์ประกอบสำคัญทั้ง จุลินทรีย์โพรไบโอติก และใยอาหารพรีไบโอติก ที่ทำงานร่วมกันจนสามารถเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์โพรไบโอติกในร่างกายลูกน้อย

เพราะ 70-80% ของระบบภูมิต้านทานอยู่ในลำไส้ มีการศึกษาพบว่าเมื่อจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพิ่มจำนวนได้ดี จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา ระบบภูมิต้านทานในลำไส้ ช่วยลดจุลินทรีย์ก่อโรค ลดการติดเชื้อ ทำให้ลูกไม่เจ็บป่วยบ่อย ป้องกันท้องผูกท้องเสีย และยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของ โรคภูมิแพ้ให้ลูกน้อยผ่าคลอดมีภูมิต้านทานที่ดีได้ไม่ต่างจากเด็กที่คลอดธรรมชาติ

คุณแม่จึงควรให้ลูกน้อยทานนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นให้อาหารเสริม ตามวัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม ควบคู่กับการให้นมแม่ต่อเนื่องจนถึงอายุ 2 ปีหรือมากกว่า ร่วมกับ การเลี้ยงดูที่ใส่ใจในสุขภาพ พัฒนาการและความปลอดภัยของลูกอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถเร่งคืน ภูมิต้านทานให้ลูกน้อยผ่าคลอดได้เทียบเท่ากับเด็กที่คลอดธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในอนาคต

แต่หากคุณแม่ไม่สามารถให้นมลูกน้อยได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการเลือก โภชนาการที่ช่วยพัฒนาภูมิต้านทานให้ลูกได้ใกล้เคียงนมแม่ เพื่อการเร่งคืนภูมิต้านทานลูกให้แข็งแกร่ง พร้อมสู่การเรียนรู้ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต