Hi-Q Website Banner Mar 2021
Hi-Q Website Banner Mar 2021

สมัครสมาชิกไฮ-แฟมิลี่คลับ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณแม่ กรุณากรอกชื่อและนามสกุลจริงเท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและจัดส่งของขวัญ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ

รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักขระอย่างน้อย 8 ตัว โดยมีตัวเลขและอักขระพิเศษรวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น hifamily#1

The passwords do not coincide
วันที่ผิด กรุณาใส่วันที่ที่ถูกต้อง
วันที่ผิด กรุณาใส่วันที่ที่ถูกต้อง


คุณต้องการรับข่าวสารและสิทธิพิเศษผ่านช่องทางใด

Please enter your address
Please enter your address
*

หากต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือยกเลิก กรุณาติดต่อ 0 2740 3333

* หมายเหตุ :

  • กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากการสมัครหรือจากบริการอื่นๆ ในภายหลังทั้งสิ้น