Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

การเก็บอาหารและอุ่นอาหารให้ลูกน้อย

ไม่ว่าเด็กจะสนใจหรือไม่ว่าอาหารจะอุ่นหรือเย็นแค่ไหน แต่คุณแม่ก็ควรอุ่นอาหารของลูกและรอให้เย็นก่อนที่จะป้อนให้ลูกกินเสมอ และทำตามข้อแนะนำต่อไปนี้

  • อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟหรือกะทะที่ตั้งบนเตาแก๊สจนกว่าจะร้อนและเดือด และไม่ควรอุ่นอาหารเพียงส่วนเดียว โดยคุณแม่สามารถตรวจดูว่าอาหารร้อนทั่วทั้งหมดหรือไม่ โดยใช้มีดทดสอบหรือลองคนอาหารให้ทั่วเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารร้อนเพียงจุดใดจุดหนึ่งหรือร้อนเกินไป 
  • ถ้าคุณใช้กระปุกอาหารสำเร็จรูป อาจอุ่นอาหารได้โดยตั้งไว้ในน้ำร้อน
  • อย่าอุ่นอาหารซ้ำเกินหนึ่งครั้ง ควรทิ้งอาหารส่วนที่เหลือหรืออาหารที่ลูกกินไม่หมดหรืออาหารที่อยู่ในช้อน/ชาม เพราะอาจมีเชื้อแบคทีเรียได้
  • ถ้าคุณแม่อุ่นอาหารไว้ล่วงหน้า อย่าปล่อยใหอาหารเย็นในอุณหภูมิห้องนานเกินไป เพราะแบคทีเรียจะเริ่มกระจายภายในเวลา 2  ชั่วโมงและจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

การเก็บอาหารปรุงเองที่บ้าน

ในช่วงเริ่มต้น ลูกอาจกินอาหารที่คุณทำเพียงปริมาณเล็กน้อย ถ้าคุณมีเวลาในการปรุงอาหารเองไม่มาก อาจทำอาหารไว้เผื่อวันอื่นๆได้ แต่ต้องเก็บไว้ในช่องแช่เข็ง เพราะจะช่วยรักษาวิตามินที่มีคุณค่าทางสารอาหารของลูกได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อเสนอแนะบางอย่างเพื่อความปลอดภัยที่คุณแม่ควรระวัง คือ

  • เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้ว ให้รีบนำไปแช่แข็งทันที
  • อุณหภูมิในช่องแช่แข็งควรจะอยู่ระหว่าง -18 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น
  • ใช้กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิดแน่น หรือถาดน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก เขียนวันที่และรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน (คุณแม่อาจแกะน้ำแข็งก้อนเล็กๆ ใส่ถุงไว้เมื่อแช่อาหาร) โดยอาหารของลูกจะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้นานถึง 3 เดือน และหากต้องการอุ่นใหม่ ควรละลายน้ำแข็งก่อนใช้ 
  • อย่านำอาหารที่เคยแช่แข็งแล้วมาแช่แข็งอีก

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง