Web Content Display Web Content Display

ตั้งครรภ์ อาหารคนท้องโปรตีน

Web Content Display Web Content Display

โปรตีนต้องมากแค่ไหน จึงเพียงพอต่อการเติบโตของลูกรักในครรภ์

โปรตีนมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ ต่อพัฒนาการทารกในครรภ์ โปรตีนมีความสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อให้ทารก สร้างรก สร้างเม็ดเลือดแดง ให้มีสภาพสมบูรณ์ และในขณะเดียวกัน ร่างกายคุณแม่เองก็ต้องการโปรตีน เพื่อช่วยซ่อมแซม และบำรุงเซลล์ต่างๆ และเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย โปรตีนยังมีส่วนช่วยเพิ่มการผลิตเม็ดเลือดแดงให้มากขึ้น และควบคุมน้ำหนักตัวคุณแม่ให้เหมาะสมด้วยนะคะ

คำถามถัดไปคือ คุณแม่ต้องการโปรตีนในปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์อย่างเพียงพอทั้งต่อตัวคุณแม่ และลูกน้อย สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ชาวไทยนั้น ปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันอยู่ที่  77 กรัมค่ะ

แหล่งโปรตีนที่เป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ จัดว่าเป็นโปรตีนสมบูรณ์ หรือโปรตีนคุณภาพสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกตัว ในสัดส่วนเหมาะสมที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์สารอาหารได้ โดยที่นิยามของกรดอะมิโนจำเป็นนั้น ก็คือ กรดอะมิโนชนิดที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น

แหล่งโปรตีนจากพืชจัดว่าเป็นโปรตีนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดกรดอะมิโนบางตัว หรือกรดอะมิโนที่พบก็มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ดังนั้น เพื่อที่จะได้รับโปรตีนจากพืชอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณแม่จะต้องบริโภคโปรตีนจากพืช หลายๆ ชนิด เช่น ธัญพืชและถั่ว เช่น ต้องรับประทานข้าวและถั่วดำ ซึ่งอาจเป็นการทานในมื้อเดียวกัน หรือภายในวันเดียวกันก็ได้ วิธีการนี้จะช่วยเสริมโปรตีนให้ครบถ้วนมากขึ้นนะคะ

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรทานเนื้อสัตว์วันละ  12 ช้อนกินข้าว หรือมื้อละ 3-4 ช้อนกินข้าว สำหรับ โปรตีนจาก เนื้อสัตว์ๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ แต่ถ้า เป็นโปรตีนจากแหล่งอื่น ๆ ปริมาณที่ควรทานจะเปลี่ยนไปตามตาราง

ตัวอย่างปริมาณที่ให้คุณค่าทางอาหารเท่ากับเนื้อสัตว์ 1 ช้อนกินข้าว

อาหาร

ปริมาณ

ไข่

 ½ ฟอง 

ถั่วเมล็ดแห้ง

1 ช้อนกินข้าว

 เต้าหู้แข็ง

2 ช้อนกินข้าว

เต้าหู้อ่อน

 6 ช้อนกินข้าว

 

ที่มา คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง ด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ. บทความอาหารโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี