Hifamily-csection-banner Apr 2021
Hifamily-csection-banner Apr 2021
hifamily-csection-topic1-2021

คุณแม่ควรศึกษาหาข้อมูล รู้ถึงข้อแตกต่างระหว่าง

ผ่าคลอดและคลอดธรรมชาติ พร้อมปรึกษาพูดคุยกับ

คุณหมอ เพื่อรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่

อาจเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณแม่เองและลูกผ่าคลอด

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic2-2021

เตรียมร่างกาย และจิตใจคุณแม่ให้พร้อม เพื่อมั่นใจได้

ว่า มีน้ำนมแม่ที่อุดมพร้อมไปด้วยสารอาหารสำคัญ

หลายชนิด ที่มีส่วนสำคัญในการเร่งคืนภูมิต้านทานให้

ลูกผ่าคลอด

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic3-2021

จากงานวิจัยพบว่า เด็กผ่าคลอดจะมีปริมาณจุลินทรีย์

สุขภาพบิฟิโดแบคทีเรียน้อยกว่าเด็กที่คลอดธรรมชาติ 

เนื่องจากเด็กจะถูกนำออกมาจากหน้าท้องของคุณแม่

โดยตรง จึงทำให้ไม่ได้รับจุลินทรีย์สุขภาพโพรไบโอติก

ผ่านช่องคลอดของคุณแม่ ซึ่งการขาดจุลินทรีย์สุขภาพ

ดังกล่าวอาจส่งผลต่อพัฒนาการของระบบภูมิต้านทาน

และทำให้เด็กผ่าคลอดมีพัฒนาการของระบบภูมิ

ต้านทานตั้งต้น ช้ากว่าเด็กที่คลอดธรรมชาติ 

จึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ 

และโรคภูมิแพ้

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic4-2021

จุลินทรีย์ในนมแม่มีหลากหลายสายพันธุ์ จุลินทรีย์

โพรไบโอติก B. breve พบได้มากในนมแม่ และ

ลำไส้ของทารกที่ทานนมแม่ จึงช่วยเสริมภูมิต้านทาน

ด้วยการคืนโพรไบโอติกให้เด็กผ่าคลอด

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic5-2021

หนึ่งในเช็กลิสต์ที่สำคัญสำหรับเด็กผ่าคลอดคือ

ซินไบโอติก ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของพรีไบโอติก

และโพรไบโอติก พบได้ในนมแม่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม

จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ของเด็กผ่าคลอด เพราะ

เซลล์ภูมิต้านทานมากกว่า 70% ของร่างกายอยู่ที่

ลําไส้ ซินไบโอติกจึงช่วยเสริมระบบภูมิต้านทานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic2-2021

นอกจากสารอาหารจากนมแม่ที่ช่วยเรื่องภูมิต้านทาน

แล้ว น้ำนมแม่ยังมีสารอาหารสำคัญอย่าง DHA,

EPA, ARA, และ Vitamin B12 ที่มีส่วนช่วย

พัฒนาระบบทำงานของประสาทและสมองด้วย

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic7-2021

ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่รายงานว่าเด็กผ่าคลอดมี

โอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆ มากกว่าเด็กที่คลอด

ธรรมชาติ จึงต้องการโภชนาการที่มีโพรไบโอติกสูง

และซินไบโอติก เร่งคืนภูมิต้านทานตั้งต้น และช่วยลด

โอกาสเกิดโรคภูมิแพ้

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic8-2021

เนื่องจากเด็กผ่าคลอดขาดภูมิต้านทานตั้งต้น ควรเร่ง

คืนภูมิต้านทานให้เด็กผ่าคลอดใน 3 วันแรก

ในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้ลูกทานนมแม่ได้ ควร

ปรึกษาแพทย์เพื่อเลือก “โภชนาการที่เหมาะสม”

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic9-2021

จากเด็ก 1.9 ล้านคน ช่วงแรกเกิดถึง 15 ปี พบว่าเด็กผ่า

คลอดมีความเสี่ยงต่อการมีภูมิต้านทานอ่อนแอเพิ่มถึง 

46% เสี่ยงต่อหอบหืดเพิ่มถึง 23% และเสี่ยงต่อภาวะ

ลำไส้อักเสบเรื้อรัง เพิ่มถึง 20% เมื่อเทียบกับเด็กที่

คลอดธรรมชาติ

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic10-2021

อาการซึมเศร้าและผมร่วง เกิดจากฮอร์โมนที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังคลอด สิ่งที่ทำได้คือ

ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย และบอกคนใกล้ชิดให้เข้าใจ 

เพราะครอบครัวคือกำลังใจที่สำคัญที่สุด และ

อาการเหล่านี้จะหายไป เมื่อผ่านไป 6-12 เดือน

หลังคลอด

hifamily-csection-line-2021
hifamily-csection-topic11-2021

เพราะบางครั้งอาจมีเหตุจำเป็น และแพทย์แนะนำให้ใช้

โภชนาการอื่นทดแทน คุณแม่จึงต้องดูให้ชัวร์เช็กให้

ละเอียดว่าโภชนาการนั้นมีงานวิจัยรองรับพิสูจน์แล้วว่า

เหมาะกับเด็กผ่าคลอดโดยเฉพาะ

hifamily-csection-line-2021
Hifamily-csection-topic12

อีกหนึ่งเช็กลิสต์ที่จะคอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความ

มั่นใจให้คุณแม่ เพราะเด็กผ่าคลอดต้องการการดูแล

เป็นพิเศษ เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่คุณ

แม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และ

นักโภชนาการ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างตลอด 24 ชม.

hifamily-csection-line-2021

12 X-Tra Checklist ให้ลูกผ่าคลอดพร้อมยิ่งกว่า 1. รู้ให้ครบ เรื่องผ่าคลอด 2. เตรียมให้พร้อม เพื่อให้นมแม่ 3. มองให้ขาด เด็กผ่าคลอดขาดสิ่งสำคัญ 4. รู้ให้ลึก ต้องมีจุลินทรีย์สุขภาพ บิฟีโดแบคทีเรียม เบรเว (Bifidobacterium breve หรือ B.breve) 5. มั่นใจได้ ซินไบโอติกเสริมภูมิต้านทาน 6.ครบถ้วนด้วย / มีให้ครบ DHA, EPA, ARA, และ Vitamin B12 เพื่อพัฒนาการสมองเด็กผ่าคลอด 7. ดูให้แน่ อาการต่างๆ ของเด็กผ่าคลอด 8. ค้นให้เจอ เร่งคืนภูมิต้านทานใน 3 วัน 9. รู้ให้รอบ ความเสี่ยงเพราะภูมิต้านทานตั้งต้นต่ำ 10. ตามให้ทัน อาการหลังผ่าคลอด 11. ดูให้ชัวร์ ว่ามีงานวิจัยรองรับว่าเหมาะกับเด็กผ่าคลอด 12. ถามให้เคลียร์ Care-Line 24 hrs.

คำนวณอายุครรภ์

กรุณาระบุวันครบกำหนดคลอด

กรุณาระบุไม่เกิน 40 สัปดาห์
ไม่ทราบวันครบกำหนดคลอด

คำนวณวันครบกำหนดคลอด

กรุณาระบุวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย

คุณระบุไม่ถูกต้อง

รอบประจำเดือนของคุณอยู่ในช่วงกี่วัน

คำนวณวันครบกำหนดคลอด

วันครบกำหนดคลอดคือ

8 april 2018

อายุครรภ์ของคุณแม่คือ

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น

อายุครรภ์ของคุณแม่คือ

ต้องการข้อมูลอัพเดตรายสัปดาห์

คุณได้สมัครรับข้อมูลการตั้งครรภ์แล้ว

ต้องการสมัครสมาชิก?
อายุครรภ์สัปดาห์อื่น

หากคุณแม่ผ่าคลอดมีคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติม สามารถติดต่อ โทร. 0 2740 3333

เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเข้าไปเตรียมความพร้อมให้ลูกผ่าคลอดก่อนใคร ด้วยข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมที่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง